NVIDIA đã sẵn sàng với card màn hình Quadro M5000 và Quadro M4000

Card màn hình Quadro M5000 và Quadro M4000 đã được NVIDIA chuẩn bị từ trước rồi nhưng chưa công bố ra thị trường. Chúng tôi có được thông tin nầy nhờ phân tích 1 file trong phiên bản driver 353.30 WHQL

Tags: card màn hình NVIDIA Quadro M5000 M4000

mua card màn hình

NVIDIA đã sẵn sàng với card màn hình Quadro M5000 và Quadro M4000

NVIDIA đã sẵn sàng với card màn hình Quadro M5000 và Quadro M4000

Trong phiên bản driver card màn hình NVIDIA Quadro 353.30 WHQL, chúng tôi thấy có 2 dòng:
++ NVIDIA_DEV.13F0.1152.103C = “NVIDIA Quadro M5000 “
++ NVIDIA_DEV.13F1.1153.103C = “NVIDIA Quadro M4000 “

Card màn hình Quadro M5000 và Quadro M4000 hình như đã được NVIDIA sẵn sàng giới thiệu ở sự kiện SIGGRAPH 2015 vào ngày 09/08 tới đây ở Los Angeles. Điều nầy có vẻ sẽ là sự thật vì trong khoảng thời gian nầy vào năm ngoái thì NVIDIA cũng từng giới thiệu dòng Quadro Kx2 ở đây. Cả 2 card Quadro mới nầy đều sử dụng GPU GM204GL. Như vậy là tính đến bấy giờ thì NVIDIA thật sự rất chậm chạp trong việc thay đổi kiến trúc Kepler dùng cho Quadro lên thành dòng Maxwell. Và 1 điểm chắc chắn là GPU GM206 vẫn chưa được xác nhận dùng trên dòng Quadro M mới. Hiện tại chúng ta có được thông tin gì nhỉ về 2 con card Quadro M5000 và Quadro M4000, tất cả là không trừ việc khả năng có 8 GB bộ nhớ GDDr5 đang là xu thế của NVIDIA. Tản nhiệt mới ư, tôi e rằng không vì họ quá bảo thủ với cái tản nhiệt lồng sốc cổ lỗ của họ.

1 tin tuyệt vời hơn nữa là chúng tôi cũng phát hiện ra card Tesla M60 với GPU GM204 : NVIDIA_DEV.13F2= “NVIDIA Tesla M60″.