Driver card màn hình NVIDIA Quadro 368.22 Beta

Driver card màn hình NVIDIA Quadro 368.22 Beta thuộc dòng R367 Optimal Drivers for Enterprise. Trong phiên bản nầy thì NVIDIA cũng đã nâng cấp 1 số dịch vụ và tính năng cho sản phẩm của mình. Vui lòng backup hệ thống trước khi dùng

Tags: driver card màn hình NVIDIA Quadro

mua card màn hình

Driver card màn hình NVIDIA Quadro 368.22 Beta

Driver card màn hình NVIDIA Quadro 368.22 Beta

Thông tin driver card màn hình NVIDIA Quadro 368.22 Beta:
++ Phiên bản: 368.22 Beta
++ Ngày phát hành: 23/05/2016
++ Ngôn ngữ: Tiếng Anh
++ Hệ thống: Windows 7 trở lên
++ Chi tiết: đây

Những điểm mới trong driver card màn hình NVIDIA Quadro 368.22 Beta:
++ Với Windows 10: NVWMI 2.27 thêm bộ đếm cho PCIe link về tốc độ, dữ liệu dùng và độ lớn băng thông. Chính thức hỗ trợ OpenGL cho các ứng dụng fullscreen của Swap Groups và Swap Barrier. Ngoài ra còn hỗ trợ các ứng dụng Vulkan™ 3D hoạt động tốt với hệ thống dùng Optimus/Microsoft Hybrid.
++ Với Windows #: NVWMI 2.27 thêm điều khiển màn hình Cloning, thêm bộ đếm cho PCIe link về tốc độ, dữ liệu dùng và độ lớn băng thông, hỗ trợ các ứng dụng Vulkan™ 3D chạy tốt với chế độ Optimus.

Danh sách GPU được driver card màn hình NVIDIA Quadro 368.22 Beta hỗ trợ:
++ Quadro Series: Quadro M6000 24GB, Quadro M6000, Quadro M5000, Quadro M4000, Quadro M2000, Quadro K6000, Quadro K5200, Quadro K5000, Quadro K4000, Quadro K4200, Quadro K2200, Quadro K2000, Quadro K2000D, Quadro K1200, Quadro K620, Quadro K600, Quadro K420, Quadro 6000, Quadro 5000, Quadro 4000, Quadro 2000, Quadro 2000D, Quadro 600, Quadro 410
++ Quadro Series (Notebooks): Quadro M5500, Quadro M5000M, Quadro M4000M, Quadro M3000M, Quadro M2000M, Quadro M1000M, Quadro M600M, Quadro M500M, Quadro K5100M, Quadro K5000M, Quadro K4100M, Quadro K4000M, Quadro K3100M, Quadro K2200M, Quadro K2100M, Quadro K3000M, Quadro K2000M, Quadro K1100M, Quadro K1000M, Quadro K620M, Quadro K610M, Quadro K510M, Quadro K500M, Quadro 5010M, Quadro 5000M, Quadro 4000M, Quadro 3000M, Quadro 2000M
++ Quadro Blade/Embedded Series: Quadro K3100M, Quadro 500M, Quadro 1000M, Quadro 3000M, Quadro 4000M
++ Quadro NVS Series: NVS 510, NVS 315, NVS 310
++ Quadro NVS Series (Notebooks): NVS 5400M, NVS 5200M, NVS 4200M
++ Quadro Plex Series: Quadro Plex 7000
++ Quadro Sync Series: Quadro Sync, Quadro G-Sync II, Quadro G-Sync I
++ GRID Series: GRID K2, GRID K520, GRID K1, GRID K340
++ NVS Series: NVS 810, NVS 510, NVS 315, NVS 310
++ NVS Series (Notebooks): NVS 5400M, NVS 5200M, NVS 4200M

Link download driver card màn hình NVIDIA Quadro 368.22 Beta:
++ Windows 10: 32 bit/ 64 bit
++ Windows # : 32 bit/ 64 bit