Driver card màn hình NVIDIA Quadro 355.60 Beta

Tiếp tục hỗ trợ người dùng Windows 10 cũng như các phiên bản khác bằng việc NVIDIA giới thiệu driver card màn hình NVIDIA Quadro 355.60 Beta

Tags: driver card màn hình NVIDIA

mua card màn hình

Driver card màn hình NVIDIA Quadro 355.60 Beta

Driver card màn hình NVIDIA Quadro 355.60 Beta

Thông tin driver card màn hình NVIDIA Quadro 355.60 Beta:
++ Phiên bản: 355.60 Beta
++ Ngày phát hành: 13/08/2015
++ Hệ thống: Windows 7, 8, 8.1 & 10 32 bit & 64 bit
++ Ngôn ngữ: Tiếng Anh
++ Chi tiết: đây
++ Link download for Windows 10 (32-bit)
++ Link download for Windows 10 (64-bit)
++ Link download for Windows 8, Windows 8.1 & 7 (32-bit)
++ Link download for Windows 8, Windows 8.1 & 7 (64-bit)

Driver card màn hình NVIDIA Quadro 355.60 Beta là phiên bản driver mới nhất tính đến thời điểm nầy, có thêm 1 số tính năng và chức năng mới. Nó đã được sử dụng thử trong môi trường máy trạm chuyên nghiệp và được khuyến cáo chỉ dành cho những người dùng yêu cầu những chức năng cụ thể được nêu trong driver. Về Windows 10 sẽ có thêm vài chức năng sau:
++ Hỗ trợ 3D stereoscopic khi dùng ứng dụng DirectX 12
++ DirectX 12 chưa hỗ trợ GPU Fermi
++ Chế độ cross adapter clone
++ Chuyển đổi màn hình bằng phím tắt
++ Sửa ỗi tương thích với các ứng dụng của Workstation
++ Vui lòng backup hệ thống trước khi dùng

Danh sách GPU được driver card màn hình NVIDIA Quadro 355.60 Beta hỗ trợ:
++ Quadro Series: Quadro M6000, Quadro M5000, Quadro M4000, Quadro K6000, Quadro K5200, Quadro K5000, Quadro K4000, Quadro K4200, Quadro K2200, Quadro K2000, Quadro K2000D, Quadro K1200, Quadro K620, Quadro K600, Quadro K420, Quadro 6000, Quadro 5000, Quadro 4000, Quadro 2000, Quadro 2000D, Quadro 600, Quadro 410
++ Quadro Series (Notebooks): Quadro K5100M, Quadro K5000M, Quadro K4100M, Quadro K4000M, Quadro K3100M, Quadro K2200M, Quadro K2100M, Quadro K3000M, Quadro K2000M, Quadro K1100M, Quadro K1000M, Quadro K620M, Quadro K610M, Quadro K510M, Quadro K500M, Quadro 5010M, Quadro 5000M, Quadro 4000M, Quadro 3000M, Quadro 2000M, Quadro 1000M
++ Quadro Blade/Embedded Series : Quadro K3100M, Quadro 500M, Quadro 1000M, Quadro 3000M, Quadro 4000M
++ Quadro NVS Series: NVS 510, NVS 315, NVS 310
++ Quadro NVS Series (Notebooks): NVS 5400M, NVS 5200M, NVS 4200M
++ Quadro Plex Series: Quadro Plex 7000
++ NVS Series: NVS 510, NVS 315, NVS 310
++ NVS Series (Notebooks): NVS 5400M, NVS 5200M, NVS 4200M