Driver card màn hình NVIDIA Quadro 354.42 WHQL

NVIDIA cũng giới thiệu phiên bản driver card màn hình NVIDIA Quadro 354.42 WHQL dành cho các dòng GPU Quadro của hãng, hỗ trợ đầy đủ các phiên bản Windows 32 bit & 64 bit

Tags: driver card màn hình NVIDIA

mua card màn hình

Driver card màn hình NVIDIA Quadro 354.42 WHQL

Driver card màn hình NVIDIA Quadro 354.42 WHQL

Thông tin driver card màn hình NVIDIA Quadro 354.42 WHQL:
++ Phiên bản: 354.42 WHQL
++ Ngày phát hành: 04/11/2015
++ Ngôn ngữ: Tiếng Anh
++ Tương thích: Windows 7 trở lên
++ Chi tiết: đây
++ Link download: Win 10 32 bit/ 64 bit/ Win # 32 bit/ 64 bit

Những điểm mới của driver card màn hình NVIDIA Quadro 354.42 WHQL:
++ CUDA 7.5
++ NVIDIA Enterprise Management Toolkit (NvWMI) 2.22
++ NVIDIA Control Panel: Thêm Tiled display hỗ trợ cho Mosaic Pan and Scan với Confidence Monitor NVIDIA Control Panel -> Display -> Set up multiple displays -> Smart clone display option.
++ 12 bit per color cho cổng DisplayPort
++ Display -> Set up G-SYNC page
++ Thêm G-SYNC cho chế độ windowed mode.
++ Moved the Dynamic RGB Range controls from the Adjust Desktop Color Settings page to the Change Resolution page.
++ Mosaic: Added reboot persistence, hotplug/unplug, and undock/dock support for notebook systems.
++ Windows 10: hỗ trợ DirectX 12 trừ GPU Fermi

Danh sách GPU được driver card màn hình NVIDIA Quadro 354.42 WHQL hỗ trợ:
++ Quadro Series: Quadro M6000, Quadro M5000, Quadro M4000, Quadro K6000, Quadro K5200, Quadro K5000, Quadro K4000, Quadro K4200, Quadro K2200, Quadro K2000, Quadro K2000D, Quadro K1200, Quadro K620, Quadro K600, Quadro K420, Quadro 6000, Quadro 5000, Quadro 4000, Quadro 2000, Quadro 2000D, Quadro 600, Quadro 410
++ Quadro Series (Notebooks): Quadro K5100M, Quadro K5000M, Quadro K4100M, Quadro K4000M, Quadro K3100M, Quadro K2200M, Quadro K2100M, Quadro K3000M, Quadro K2000M, Quadro K1100M, Quadro K1000M, Quadro K620M, Quadro K610M, Quadro K510M, Quadro K500M, Quadro 5010M, Quadro 5000M, Quadro 4000M, Quadro 3000M, Quadro 2000M, Quadro 1000M
++ Quadro Blade/Embedded Series : Quadro K3100M, Quadro 500M, Quadro 1000M, Quadro 3000M, Quadro 4000M
++ Quadro NVS Series: NVS 510, NVS 315, NVS 310
++ Quadro NVS Series (Notebooks): NVS 5400M, NVS 5200M, NVS 4200M
++ Quadro Plex Series: Quadro Plex 7000
++ GRID Series: GRID K2, GRID K520, GRID K1, GRID K340
++ NVS Series: NVS 810, NVS 510, NVS 315, NVS 310
++ NVS Series (Notebooks): NVS 5400M, NVS 5200M, NVS 4200M