Driver card màn hình NVIDIA Quadro 354.13 WHQL

NVIDIA vừa giới thiệu phiên bản driver card màn hình NVIDIA Quadro 354.13 WHQL. Đây là phiên bản ổn định nhất dành cho dòng Quadro của hãng tính đến thời điểm nầy

Tags: driver card màn hình NVIDIA

mua card màn hình

Driver card màn hình NVIDIA Quadro 354.13 WHQL

Driver card màn hình NVIDIA Quadro 354.13 WHQL

Thông tin driver card màn hình NVIDIA Quadro 354.13 WHQL:
++ Phiên bản: 354.13 WHQL
++ Ngày phát hành: 16/09/2015
++ Ngôn ngữ: Tiếng Anh
++ Hệ thống: Windows 10, 8.1, 8 & 7 32 bit & 64 bit
++ Chi tiết: đây
++ Download: Win 10 32 bit/ 64 bit/ Win # 32 bit/ 64 bit

Driver card màn hình NVIDIA Quadro 354.13 WHQL cũng có các chức năng giống phiên bản trước nó, trong đó điểm mới nhất là việc di chuyển phần điều khiển Dynamic RGB Range từ trang Adjust Desktop Color Settings sang trang Change Resolution. Những cái khác y hệt, chú ý nhớ backup hệ thống trước khi dùng.

Danh sách GPU được driver card màn hình NVIDIA Quadro 354.13 WHQL hỗ trợ:
++ Quadro Series: Quadro M6000, Quadro M5000, Quadro M4000, Quadro K6000, Quadro K5200, Quadro K5000, Quadro K4000, Quadro K4200, Quadro K2200, Quadro K2000, Quadro K2000D, Quadro K1200, Quadro K620, Quadro K600, Quadro K420, Quadro 6000, Quadro 5000, Quadro 4000, Quadro 2000, Quadro 2000D, Quadro 600, Quadro 410
++ Quadro Series (Notebooks): Quadro K5100M, Quadro K5000M, Quadro K4100M, Quadro K4000M, Quadro K3100M, Quadro K2200M, Quadro K2100M, Quadro K3000M, Quadro K2000M, Quadro K1100M, Quadro K1000M, Quadro K610M, Quadro K510M, Quadro K500M, Quadro 5010M, Quadro 5000M, Quadro 4000M, Quadro 3000M, Quadro 2000M, Quadro 1000M
++ Quadro Blade/Embedded Series : Quadro K3100M, Quadro 500M, Quadro 1000M, Quadro 3000M, Quadro 4000M
++ Quadro NVS Series: NVS 510, NVS 315, NVS 310
++ Quadro NVS Series (Notebooks): NVS 5400M, NVS 5200M, NVS 4200M
++ Quadro Plex Series: Quadro Plex 7000
++ GRID Series: GRID K2, GRID K1
++ NVS Series: NVS 510, NVS 315, NVS 310
++ NVS Series (Notebooks): NVS 5400M, NVS 5200M, NVS 4200M
++ M-Class: M60, M6