Driver card màn hình NVIDIA Quadro 353.62 WHQL

NVIDIA cũng giới thiệu phiên bản driver card màn hình NVIDIA Quadro 353.62 WHQL ngay sau khi m$ chính thức giới thiệu Windows 10. Có vẻ như các hãng rất háo hức hỗ trợ cho Win 10

Tags: driver card màn hình NVIDIA Quardo

mua card màn hình

Driver card màn hình NVIDIA Quadro 353.62 WHQL

Driver card màn hình NVIDIA Quadro 353.62 WHQL

Thông tin driver card màn hình NVIDIA Quadro 353.62 WHQL:
++ Phiên bản: 363.62 WHQL
++ Ngày phát hành: 29/07/2015
++ Ngôn ngữ: Tiếng Anh
++ Hệ thống: Windows 10, 8.1, 8 & 7
++ Chi tiết: đây
++ Download: Win10 64 bit/ 32 bit/ Các win khác 64 bit/ 32 bit

Những điểm mới của driver card màn hình NVIDIA Quadro 353.62 WHQL:
++ CUDA 7.5
++ NVIDIA Enterprise Management Toolkit (NvWMI) version 2.22
++ NVIDIA Control Panel: Thêm Tiled display hỗ trợ Mosaic Pan and Scan với Confidence Monitor
++ NVIDIA Control Panel->Display->Set up multiple displays->Smart clone display option.
++ Hỗ trợ 12 bit per color thông qua kết nối DisplayPort
++ Display->Set up G-SYNC page
++ G-SYNC tự nhận và hỗ trợ windowed mode.
++ Dời tính năng điểu khiển Dynamic RGB Range từ mục Adjust Desktop Color Settings sang phần Change Resolution
++ Mosaic: Hỗ trợ reboot ngay lập tức, hotplug/unplug và undock/dock với laptop

Vài tính năng từ driver card màn hình NVIDIA Quadro 353.62 WHQL cho Win 10:
++ Hỗ trợ DirectX 12 nhưng GPU Fermi thì kô được
++ Cross-adapter Clone Mode và Optimus Systems được quản lý bởi Win 10 chứ driver NVIDIA và NVIDIA Control Panel không còn hỗ trợ (không hiểu chổ nầy vì không có xài)

Danh sách GPU được driver card màn hình NVIDIA Quadro 353.62 WHQL hỗ trợ:
++ Quadro Series: Quadro M6000, Quadro K6000, Quadro K5200, Quadro K5000, Quadro K4000, Quadro K4200, Quadro K2200, Quadro K2000, Quadro K2000D, Quadro K1200, Quadro K620, Quadro K600, Quadro K420, Quadro 6000, Quadro 5000, Quadro 4000, Quadro 2000, Quadro 2000D, Quadro 600, Quadro 410
++ Quadro Series (Notebooks): Quadro K5100M, Quadro K5000M, Quadro K4100M, Quadro K4000M, Quadro K3100M, Quadro K2200M, Quadro K2100M, Quadro K3000M, Quadro K2000M, Quadro K1100M, Quadro K1000M, Quadro K620M, Quadro K610M, Quadro K510M, Quadro K500M, Quadro 5010M, Quadro 5000M, Quadro 4000M, Quadro 3000M, Quadro 2000M, Quadro 1000M
++ Quadro Blade/Embedded Series : Quadro K3100M, Quadro 500M, Quadro 1000M, Quadro 3000M, Quadro 4000M
++ Quadro NVS Series: NVS 510, NVS 315, NVS 310
++ Quadro NVS Series (Notebooks): NVS 5400M, NVS 5200M, NVS 4200M
++ Quadro Plex Series: Quadro Plex 7000
++ NVS Series: NVS 510, NVS 315, NVS 310
++ NVS Series (Notebooks): NVS 5400M, NVS 5200M, NVS 4200M