Driver card màn hình NVIDIA Quadro 353.30 WHQL

NVIDIA cũng tung ra phiên bản driver card màn hình NVIDIA Quadro 353.30 WHQL hỗ trợ cho các GPU Quadro được sử dụng trên cả Windows 10 lẫn Windows 7, 8 và 8.1

Tags: driver card màn hình NVIDIA Quadro

mua card màn hình

Driver card màn hình NVIDIA Quadro 353.30 WHQL

Driver card màn hình NVIDIA Quadro 353.30 WHQL

Thông tin driver card màn hình NVIDIA Quadro 353.30 WHQL:
++ Phiên bản: 353.30.WHQl
++ Ngày phát hành: 23/06/2015
++ Hệ thống: Windows 7, 8, 8.1 & 10 32 bit & 64 bit
++ Ngôn ngữ: Tiếng Anh
++ Download: Win10 32 bit / Win10 64 bit/ Win7 32 bit/ Win7 64bit

Driver card màn hình NVIDIA Quadro 353.30 WHQL là phiên bản WHQL đầu tiên của NVIDIA dành trên Windows 10. Còn đối với 2 nền tảng Windows khác thì không có thông tin gì thêm.

Danh sách GPU được driver card màn hình NVIDIA Quadro 353.30 WHQL hỗ trợ trên Windows 10:
++ Quadro Series: Quadro M6000, Quadro K6000, Quadro K5200, Quadro K5000, Quadro K4000, Quadro K4200, Quadro K2200, Quadro K2000, Quadro K2000D, Quadro K1200, Quadro K620, Quadro K600, Quadro K420, Quadro 410
++ Quadro Series (Notebooks): Quadro K5100M, Quadro K5000M, Quadro K4100M, Quadro K4000M, Quadro K3100M, Quadro K2200M, Quadro K2100M, Quadro K3000M, Quadro K2000M, Quadro K1100M, Quadro K1000M, Quadro K610M, Quadro K510M, Quadro K500M
++ Quadro Blade/Embedded Series : Quadro K3100M

Danh sách GPU được driver card màn hình NVIDIA Quadro 353.30 WHQL hỗ trợ trên Windows 7, 8 & 8.1:
++ Quadro Series: Quadro M6000, Quadro K6000, Quadro K5200, Quadro K5000, Quadro K4000, Quadro K4200, Quadro K2200, Quadro K2000, Quadro K2000D, Quadro K1200, Quadro K620, Quadro K600, Quadro K420, Quadro 6000, Quadro 5000, Quadro 4000, Quadro 2000, Quadro 2000D, Quadro 600, Quadro 410
++ Quadro Series (Notebooks): Quadro K5100M, Quadro K5000M, Quadro K4100M, Quadro K4000M, Quadro K3100M, Quadro K2200M, Quadro K2100M, Quadro K3000M, Quadro K2000M, Quadro K1100M, Quadro K1000M, Quadro K610M, Quadro K510M, Quadro K500M, Quadro 5010M, Quadro 5000M, Quadro 4000M, Quadro 3000M, Quadro 2000M, Quadro 1000M
++ Quadro Blade/Embedded Series : Quadro K3100M, Quadro 500M, Quadro 1000M, Quadro 3000M, Quadro 4000M
++ Quadro NVS Series: NVS 510, NVS 315, NVS 310
++ Quadro NVS Series (Notebooks): NVS 5400M, NVS 5200M, NVS 4200M
++ GRID Series: GRID K2, GRID K1
++ NVS Series: NVS 510, NVS 315, NVS 310
++ NVS Series (Notebooks): NVS 5400M, NVS 5200M, NVS 4200M