Driver card màn hình NVIDIA Quadro 353.06 BETA

Driver card màn hình NVIDIA Quadro 353.06 BETA được NVIDIA tung ra cách đây khá lâu, hồi đầu tháng lận nhưng do mình quên mất nên chưa giới thiệu cho các bạn biết

Tags: driver card màn hình NVIDIA Quadro

mua card màn hình

Driver card màn hình NVIDIA Quadro 353.06 BETA

Driver card màn hình NVIDIA Quadro 353.06 BETA

Thông tin driver card màn hình NVIDIA Quadro 353.06 BETA:
++ Phiên bản: 353.06 Beta
++ Ngày phát hành: 01/06/2015
++ Hệ thống: Windows 7, Windows 8 & 8.1 32 bit & 64 bit
++ Ngôn ngữ: Tiếng Anh
++ Chi tiết: đây
++ Link download: 32 bit / 64 bit

Những điểm mới trong phiên bản driver card màn hình NVIDIA Quadro 353.06 BETA:
++ CUDA 7.5
++ NVIDIA Enterprise Management Toolkit (NvWMI) 2.22
++ NVIDIA Control Panel: Added Tiled display support to Mosaic Pan and Scan with Confidence Monitor
++ NVIDIA Control Panel->Display->Set up multiple displays->Smart clone display option.
++ Hỗ trợ 12 bit mỗi màu với kết nối DisplayPort
++ Mosaic:Thêm nút reboot, hotplug/unplug và undock/dock với laptop

Danh sách GPU được driver card màn hình NVIDIA Quadro 353.06 BETA hỗ trợ:
++ Quadro Series: Quadro M6000, Quadro K6000, Quadro K5200, Quadro K5000, Quadro K4000, Quadro K4200, Quadro K2200, Quadro K2000, Quadro K2000D, Quadro K1200, Quadro K620, Quadro K600, Quadro K420, Quadro 6000, Quadro 5000, Quadro 4000, Quadro 2000, Quadro 2000D, Quadro 600, Quadro 410
++ Quadro Series (Notebooks): Quadro K5100M, Quadro K5000M, Quadro K4100M, Quadro K4000M, Quadro K3100M, Quadro K2200M, Quadro K2100M, Quadro K3000M, Quadro K2000M, Quadro K1100M, Quadro K1000M, Quadro K610M, Quadro K510M, Quadro K500M, Quadro 5010M, Quadro 5000M, Quadro 4000M, Quadro 3000M, Quadro 2000M, Quadro 1000M
++ Quadro Blade/Embedded Series : Quadro K3100M, Quadro 500M, Quadro 1000M, Quadro 3000M, Quadro 4000M
++ Quadro NVS Series: NVS 510, NVS 315, NVS 310
++ Quadro NVS Series (Notebooks): NVS 5400M, NVS 5200M, NVS 4200M
++ GRID Series: GRID K2, GRID K1
++ NVS Series: NVS 510, NVS 315, NVS 310
++ NVS Series (Notebooks): NVS 5400M, NVS 5200M, NVS 4200M