Driver card màn hình NVIDIA Quadro 352.63 BETA

NVIDIA cũng tung ra phiên bản driver card màn hình NVIDIA Quadro 352.63 BETA để hỗ trợ cho 1 số dòng Quadro chạy trên nền tảng Windows 10 của M$. Điểm đáng ghét duy nhất là rất ít GPU được hỗ trợ trong phiên bản driver nầy

Tags: driver card màn hình NVIDIA Quadro

mua card màn hình

Driver card màn hình NVIDIA Quadro 352.63 BETA

Driver card màn hình NVIDIA Quadro 352.63 BETA

Thông tin driver card màn hình NVIDIA Quadro 352.63 BETA:
++ Phiên bản: 352.63 BETA
++ Ngày phát hành: 29/04/2015
++ Hệ điều hành: Windows 10 32 bit & 64 bit
++ Ngôn ngữ: Tiếng Anh
++ Download: 32 bit / 64 bit

Driver card màn hình NVIDIA Quadro 352.63 BETA là phiên bản driver thử nghiệm mới nhất của NVIDIA dành cho card màn hình Quadro trên nền tảng Windows 10. Vui lòng backup hệ thống trước khi sử dụng.

Danh sách GPU được driver card màn hình NVIDIA Quadro 352.63 BETA hỗ trợ:
++ Quadro Series: Quadro M6000, Quadro K6000, Quadro K5200, Quadro K5000, Quadro K4000, Quadro K4200, Quadro K2200, Quadro K2000, Quadro K2000D, Quadro K1200, Quadro K620, Quadro K600, Quadro K420, Quadro 410
++ Quadro Series (Notebooks): Quadro K5100M, Quadro K5000M, Quadro K4100M, Quadro K4000M, Quadro K3100M, Quadro K2200M, Quadro K2100M, Quadro K3000M, Quadro K2000M, Quadro K1100M, Quadro K1000M, Quadro K610M, Quadro K510M, Quadro K500M
++ Quadro Blade/Embedded Series: Quadro K3100M