Driver card màn hình NVIDIA Quadro 350.12 QNF

Driver card màn hình NVIDIA Quadro 350.12 QNF là phiên bản driver Quadro New Feature mới nhất của NVIDIA nên sẽ có thêm 1 số tính năng và hỗ trợ công nghệ mới nhất. Hiện tại, driver đã được thử nghiệm ở 1 số dòng workstation và chỉ dành cho người dùng đang yêu cầu tính năng cụ thể trong driver nầy

Tags: driver card màn hình Quadro

mua card màn hình

Driver card màn hình NVIDIA Quadro 350.12 QNF

Driver card màn hình NVIDIA Quadro 350.12 QNF

Thông tin driver card màn hình NVIDIA Quadro 350.12 QNF:
++ Phiên bản: 350.12 QNF
++ Ngày phát hành: 14/04/2015
++ Hệ thống: Windows 7 & Windows 8 32 bit & 64 bit
++ Ngôn ngữ: Tiếng Anh
++ Chi tiết: đây
++ Download: 32 bit / 64 bit

Driver card màn hình NVIDIA Quadro 350.12 QNF chủ yếu dành cho người dùng thử nghiệm các tính năng mới nên nếu bạn cần ổn định xin vui lòng dùng các bản driver WHQL. Các tinh năng mới bao gồm:
++ NVIDIA Enterprise Management Toolkit (NvWMI) 2.21
++ NVIDIA Control Panel: Mosaic Pan and Scan với Confidence Monitor
++ NVIDIA Control Panel->Display->Set up multiple displays->Smart clone display option.
++ Hỗ trợ màn hình 5K
++ Hỗ trợ sản phẩm Legacy

1 số lưu ý khi dùng driver card màn hình NVIDIA Quadro 350.12 QNF:
++ Backup hệ thống trước khi dùng
++ 1 số Workstation sẽ không dùng được driver nầy

Danh sách GPU được driver card màn hình NVIDIA Quadro 350.12 QNF hỗ trợ:
++ Quadro Series: Quadro M6000, Quadro K6000, Quadro K5200, Quadro K5000, Quadro K4000, Quadro K4200, Quadro K2200, Quadro K2000, Quadro K2000D, Quadro K1200, Quadro K620, Quadro K600, Quadro K420, Quadro 6000, Quadro 5000, Quadro 4000, Quadro 2000, Quadro 2000D, Quadro 600, Quadro 410
++ Quadro Series (Notebooks): Quadro K5100M, Quadro K5000M, Quadro K4100M, Quadro K4000M, Quadro K3100M, Quadro K2200M, Quadro K2100M, Quadro K3000M, Quadro K2000M, Quadro K1100M, Quadro K1000M, Quadro K610M, Quadro K510M, Quadro K500M, Quadro 5010M, Quadro 5000M, Quadro 4000M, Quadro 3000M, Quadro 2000M, Quadro 1000M
++ Quadro Blade/Embedded Series : Quadro K3100M, Quadro 500M, Quadro 1000M, Quadro 3000M, Quadro 4000M
++ Quadro NVS Series: NVS 510, NVS 315, NVS 310
++ Quadro NVS Series (Notebooks): NVS 5400M, NVS 5200M, NVS 4200M
++ GRID Series: GRID K2, GRID K1
++ NVS Series: NVS 510, NVS 315, NVS 310
++ NVS Series (Notebooks): NVS 5400M, NVS 5200M, NVS 4200M