Driver card màn hình NVIDIA Quadro 348.85 QNF

NVIDIA tiếp tục giới thiệu phiên bản driver card màn hình NVIDIA Quadro 348.85 QNF. Hơn 10 ngày rồi tôi mới nhớ giới thiệu cho các bạn biết, hình như các bạn nào xài NVIDIA GeForce Experience chắc sẽ tự động update rồi

Tags: driver card màn hình Quadro

mua card màn hình

Driver card màn hình NVIDIA Quadro 348.85 QNF

Driver card màn hình NVIDIA Quadro 348.85 QNF

Thông tin driver card màn hình NVIDIA Quadro 348.85 QNF:
++ Phiên bản: 348.85 QNF
++ Ngày phát hành: 03/09/2015
++ Hệ thống: Windows 10, 8.1, 8, 8& 7 32 bit& 64 bit
++ Ngôn ngữ: Tiếng Anh
++ Chi tiết: đây
++ Download: Win 10 32 bit/ 64 bit
++ Donwload: Win # 32 bit/ 64 bit

Driver card màn hình NVIDIA Quadro 348.85 QNF là phiên bản driver mới nhất với những tính năng và công cụ mới nhất. Nó thường dành cho những người thích tính năng mới. Dĩ nhiên là nó đã được kiểm tra trên rất nhiều môi trường khác nhau rồi nên cũng sẽ đảm bảo tính ổn đỉnh có thể. Tính năng trên Win 10 và các Win còn lại y chang nhau trừ việc Win 10 sẽ được hỗ trợ các ứng dụng DirectX 12.

Danh sách GPU được driver card màn hình NVIDIA Quadro 348.85 QNF hỗ trợ:
++ Quadro Series: Quadro M6000, Quadro M5000, Quadro M4000, Quadro K6000, Quadro K5200, Quadro K5000, Quadro K4000, Quadro K4200, Quadro K2200, Quadro K2000, Quadro K2000D, Quadro K1200, Quadro K620, Quadro K600, Quadro K420, Quadro 6000, Quadro 5000, Quadro 4000, Quadro 2000, Quadro 2000D, Quadro 600, Quadro 410
++ Quadro Series (Notebooks): Quadro K5100M, Quadro K5000M, Quadro K4100M, Quadro K4000M, Quadro K3100M, Quadro K2200M, Quadro K2100M, Quadro K3000M, Quadro K2000M, Quadro K1100M, Quadro K1000M, Quadro K620M, Quadro K610M, Quadro K510M, Quadro K500M, Quadro 5010M, Quadro 5000M, Quadro 4000M, Quadro 3000M, Quadro 2000M, Quadro 1000M
++ Quadro Blade/Embedded Series : Quadro K3100M, Quadro 500M, Quadro 1000M, Quadro 3000M, Quadro 4000M
++ Quadro NVS Series: NVS 510, NVS 315, NVS 310
++ Quadro NVS Series (Notebooks): NVS 5400M, NVS 5200M, NVS 4200M
++ Quadro Plex Series: Quadro Plex 7000
++ NVS Series: NVS 510, NVS 315, NVS 310
++ NVS Series (Notebooks): NVS 5400M, NVS 5200M, NVS 4200M