Driver card màn hình NVIDIA Quadro 348.40 WHQL

Những ai cần sử dụng driver dòng R346 thì cũng được NVIDIA hỗ trợ với việc giới thiệu phiên bản driver card màn hình NVIDIA Quadro 348.40 WHQL

Tags: driver card màn hình NVIDIA Quadro

mua card màn hình

Driver card màn hình NVIDIA Quadro 348.40 WHQL

Driver card màn hình NVIDIA Quadro 348.40 WHQL

Thông tin driver card màn hình NVIDIA Quadro 348.40 WHQL:
++ Phiên bản: 348.40 WHQL
++ Ngày phát hành: 01/09/2015
++ Hệ thống: Windows Vista, 7, 8, 8.1 32 bit & 64 bit
++ Ngôn ngữ: Tiếng Anh
++ Chi tiết: đây
++ Link download: 32 bit/ 64 bit

Những điểm mới trong driver card màn hình NVIDIA Quadro 348.40 WHQL:
++ Hỗ trợ tăng tốc phần cứng OpenGL với Windows Remote Desktop
++ CUDA 7.0
++ Nview Version 146.67
++ Sửa lỗi tương thích các ứng dụng cho Workstation
++ Vui lòng backup hệ thống trước khi dùng
++ 1 số dòng GPU phải xài driver mặc định theo máy

Danh sách GPU được driver card màn hình NVIDIA Quadro 348.40 WHQL hỗ trợ:
++ Quadro Series: Quadro M6000, Quadro M5000, Quadro M4000, Quadro K6000, Quadro K5200, Quadro K5000, Quadro K4000, Quadro K4200, Quadro K2200, Quadro K2000, Quadro K2000D, Quadro K1200, Quadro K620, Quadro K600, Quadro K420, Quadro 6000, Quadro 5000, Quadro 4000, Quadro 2000, Quadro 2000D, Quadro 600, Quadro 410
++ Quadro Series (Notebooks): Quadro K5100M, Quadro K5000M, Quadro K4100M, Quadro K4000M, Quadro K3100M, Quadro K2200M, Quadro K2100M, Quadro K3000M, Quadro K2000M, Quadro K1100M, Quadro K1000M, Quadro K610M, Quadro K510M, Quadro K500M, Quadro 5010M, Quadro 5000M, Quadro 4000M, Quadro 3000M, Quadro 2000M, Quadro 1000M
++ Quadro Blade/Embedded Series : Quadro K3100M, Quadro 500M, Quadro 1000M, Quadro 3000M, Quadro 4000M
++ Quadro NVS Series: NVS 510, NVS 315, NVS 310
++ Quadro NVS Series (Notebooks): NVS 5400M, NVS 5200M, NVS 4200M
++ Quadro Sync Series: Quadro Sync
++ GRID Series: GRID K2, GRID K1
++ NVS Series: NVS 510, NVS 315, NVS 310
++ NVS Series (Notebooks): NVS 5400M, NVS 5200M, NVS 4200M