Driver card màn hình NVIDIA Quadro 348.27 WHQL

Ngay sau khi phát hành phiên bản driver 353.30 WHQL thì NVIDIA cũng giới thiệu driver card màn hình NVIDIA Quadro 348.27 WHQL. Điểm khác biệt cơ bản giữa 2 driver nầy là việc hỗ trợ CUDA 7.0 và CUDA 7.5 tùy theo nhu cầu người dùng

Tags: driver card màn hình NVIDIA Quadro

mua card màn hình

Driver card màn hình NVIDIA Quadro 348.27 WHQL

Driver card màn hình NVIDIA Quadro 348.27 WHQL

Thông tin driver card màn hình NVIDIA Quadro 348.27 WHQL:
++ Phiên bản: 348.27 WHQL
++ Ngày phát hành: 07/07/2015
++ Ngôn ngữ: Tiếng Anh
++ Hệ thống: Windows 7, 8 & 8.1 32 bit & 64 bit
++ Chi tiết: đây
++ Download: 32 bit / 64 bit

Những điểm mới trong phiên bản driver card màn hình NVIDIA Quadro 348.27 WHQL:
++ Hỗ trợ tăng tốc phần cứng OpenGL khi dùng Windows Remote Desktop
++ CUDA 7.0
++ Nview Version 146.33
++ Sửa lỗi tương thích ứng dụng trên Workstation. Vui lòng đọc kỹ trên file chi tiết để biết rõ thêm
++ Backup hệ thống trước khi dùng

Danh sách GPU được driver card màn hình NVIDIA Quadro 348.27 WHQL hỗ trợ:
++ Quadro Series: Quadro M6000, Quadro K6000, Quadro K5200, Quadro K5000, Quadro K4000, Quadro K4200, Quadro K2200, Quadro K2000, Quadro K2000D, Quadro K1200, Quadro K620, Quadro K600, Quadro K420, Quadro 6000, Quadro 5000, Quadro 4000, Quadro 2000, Quadro 2000D, Quadro 600, Quadro 410
++ Quadro Series (Notebooks): Quadro K5100M, Quadro K5000M, Quadro K4100M, Quadro K4000M, Quadro K3100M, Quadro K2200M, Quadro K2100M, Quadro K3000M, Quadro K2000M, Quadro K1100M, Quadro K1000M, Quadro K620M, Quadro K610M, Quadro K510M, Quadro K500M, Quadro 5010M, Quadro 5000M, Quadro 4000M, Quadro 3000M, Quadro 2000M, Quadro 1000M
++ Quadro Blade/Embedded Series : Quadro K3100M, Quadro 500M, Quadro 1000M, Quadro 3000M, Quadro 4000M
++ Quadro NVS Series: NVS 510, NVS 315, NVS 310
++ Quadro NVS Series (Notebooks): NVS 5400M, NVS 5200M, NVS 4200M
++ Quadro Sync Series: Quadro Sync
++ GRID Series: GRID K2, GRID K1
++ NVS Series: NVS 510, NVS 315, NVS 310
++ NVS Series (Notebooks): NVS 5400M, NVS 5200M, NVS 4200M