Driver card màn hình NVIDIA Quadro 320.49 WHQL

Driver card màn hình NVIDIA Quadro 320.49 WHQL được phát hành song song với phiên bản 320.49 dành cho card màn hình thường. Đây là phiên bản thứ 5 thuộc dòng R319 hỗ trợ tối ưu dành cho doanh nghiệp (Optimal Drivers for Enterprise)

Tags: card màn hình NVIDIA quadro

mua card màn hình

Driver card màn hình NVIDIA Quadro 320.49 WHQL

Driver card màn hình NVIDIA Quadro 320.49 WHQL

Các tính năng mới trong bản driver card màn hình NVIDIA Quadro 320.49 WHQL:
++ Hỗ trợ CUDA 5.0, OpenGL 4.3, Open Computing Language (OpenCL) 1.1 ở dòng Quadro FX x700 và những dòng mới hơn như FX4600 và FX5600.
++ NvWMI 2.12 dựa trên giao diện cơ bản của WMI dành cho hệ thống doanh nghiệp, hỗ trợ Quadro Sync, GPU Power Management.
++ NVIEW 140.62 thay đổi giao diện thành dạng cây thay vì dạng tabs, tạo ra trang Bird's Eye View mới và cách điều khiển Grid Line Editor mới.
++ NvAPI được thêm các hàm API mới quản lý độ trễ khi đồng bộ, sữa lỗi không tương thích với 1 số dòng Workstation (đọc kỹ manual không có lỗi ráng chịu).

Các dòng Quadro được driver 320.49 WHQL hỗ trợ:
++ Quadro: K600, K5000, K4000, K2000D, K2000, FX 5800, FX 580, FX 570, FX 5600, FX 4800, FX 4700 X2, FX 4600, FX 380 Low Profile, FX 3800, FX 380, FX 370 Low Profile, FX 3700, FX 370, FX 3450, FX 1800, FX 1700, CX, 6000, 600, 5000, 410, 4000, 400, 2000D, 2000
++ Quadro NVS: NVS 510, NVS 450, NVS 420, NVS 315, NVS 310, NVS 300, NVS 295, NVS 290
++ Quadro Plex: S Series, Model IV, D Series, 7000
++ Quadro Sync: Sync, G-Sync II
++ C-Class Processors: Tesla C2075, Tesla C2070, Tesla C2050, Tesla C1060
++ M-Class Processors: Tesla M2090, Tesla M2075, Tesla M2070-Q, Tesla M2070, Tesla M2050, Tesla M1060
++ X-Class Processors: Tesla X2090
++ S-Class Systems: Tesla S2050, Tesla S1070
++ K-Series Processors: Tesla K10
++ Quadro Blade/Embedded Graphics Board: Quadro K5000M, Quadro K4000M, Quadro K3000M, Quadro FX 880M, Quadro FX 770M, Quadro FX 370M, Quadro FX 3600M, Quadro FX 2800M, Quadro 500M, Quadro 4000M, Quadro 3000M, Quadro 1000M
++ GRID Series:GRID K2, GRID K1

Link download driver card màn hình NVIDIA Quadro 320.49 WHQL