Card màn hình PNY GeForce GTX 950 và GTX 960 XLR8 OC Gaming

PNY Technologies hôm nay vừa giới thiệu 2 phiên bản mới thuộc dòng XLR8 OC Gaming của hãng, đó chính là card màn hình PNY GeForce GTX 950 và GTX 960 XLR8 OC Gaming với thiết kế hoàn toàn mới để phù hợp với sức mạnh tốc độ mà nó có

Tags: card màn hình PNY GTX 950 GTX 960

mua card màn hình

Card màn hình PNY GeForce GTX 950 và GTX 960 XLR8 OC Gaming

Card màn hình PNY GeForce GTX 950 và GTX 960 XLR8 OC Gaming

Card màn hình PNY GeForce GTX 950 và GTX 960 XLR8 OC Gaming được giới thiệu thông qua website gaming.pny.eu của hãng mà tại đây thì bạn cũng có thể vào tham khảo những cách thức để trải nghiệm game tốt hơn cũng như những kinh nghiệm của các game mới. Thiết kế tản nhiệt mới nầy sử dụng 2 fan cũng như dùng màu đỏ đen đặt trưng nhìn sao nó quen quen giống dòng MSI GAMING. Nó bao gồm 3 phiên bản card sau:

Card màn hình PNY GeForce GTX 960 XLR8 OC Gaming

Card màn hình PNY GeForce GTX 960 XLR8 OC Gaming

Card màn hình PNY GeForce GTX 960 2 GB/ 4 GB XLR8 OC GAMING:
++ Base Clock: 1203 MHz (vs 1127)
++ Boost Clock: 1266 MHz (vs 1178)
++ Memory Clock (Gbps): 7,2 GBps (vs 7 GBPs)
++ Memory Amount: 2 GB / 4 GB GDDR5
++ Outputs: 2x Dual-link DVI, HDMI 2.0, DisplayPort 1.2
++ Power withdraw: 120 Watts
++ RRP £174.90 ~ $255.65 for PNY GeForce GTX 960 2 GB
++ RRP £184.90 ~ $270.23 for PNY GeForce GTX 960 4 GB

Card màn hình PNY GeForce GTX 950 XLR8 OC Gaming

Card màn hình PNY GeForce GTX 950 XLR8 OC Gaming

Card màn hình PNY GeForce GTX 950 2 GB XLR8 OC GAMING:
++ Base Clock: 1152 MHz (vs 1026)
++ Boost Clock: 1342 MHz (vs 1190)
++ Memory Clock (Gbps): 7,2 GBps (vs 7 GBPs)
++ Memory Amount: 2 GB GDDR5
++ Outputs: 2x Dual-link DVI, HDMI 2.0, DisplayPort 1.2
++ Power withdraw: 65 Watts
++ RRP £139.90 ~ $204.49