Card màn hình EVGA GTX 780 Ti với xung nhân 2 GHz

Card màn hình EVGA GTX 780 Ti với xung nhân 2 GHz đã tạo nên kỷ lục mới cho phần mềm 3DMark Fire Strike

Tags: card màn hình EVGA GTX 780 Ti

mua card màn hình

Card màn hình EVGA GTX 780 Ti K|NGP|N

Card màn hình EVGA GTX 780 Ti K|NGP|N

2 trong số những tay overclock hàng đầu thế giới, Vince "K|NGP|N" Lucido và Illya "Tin" Tsemenko 1 lần nữa lập nhóm với nhau cùng với card màn hình EVGA GTX 780 Ti đã tạo nên kỷ lục mới cho phần mềm 3DMark Fire Strike. Với mainboard EVGA X79 Dark và PSU EVGA Power Supplies, Vince đã đẩy xung nhân GTX 780 Ti lên mức 2025MHz - 1 kỷ lục mới đã được thiết lập. Với tốc độ như vầy, card màn hình EVGA GTX 780 Ti với xung nhân 2 GHz đạt 8793 điểm 3DMark Fire Strike Extreme. Với kết quả nầy, 1 lần nữa EVGA đã khẳng định vị thế số 1 của mình cho sự lựa chọn tốt nhất của các game thủ. Xem 3DMark World Record ở đây.

Đạt 8793 điểm 3DMark Fire Strike Extreme

Đạt 8793 điểm 3DMark Fire Strike Extreme