Card màn hình EVGA GeForce GTX 980 Ti Kingpin Edition với xung nhân 2200 MHz

Card màn hình EVGA GeForce GTX 980 Ti Kingpin Edition với xung nhân 2200 MHz đã tiếp tục lập 1 kỷ lục 3DMark World mới. Phen nầy thì nhiều ông lớn với GTX 980 ti sẽ tiếp tục nối gót Kingpin nữa thôi

Tags: card màn hình EVGA GTX 980 Ti

mua card màn hình

Card màn hình EVGA GeForce GTX 980 Ti Kingpin Edition với xung nhân 2200 MHz

Card màn hình EVGA GeForce GTX 980 Ti Kingpin Edition với xung nhân 2200 MHz

Card màn hình EVGA GeForce GTX 980 Ti Kingpin Edition với xung nhân 2200 MHz đã hoạt động 1 cách ổn định và hoàn hảo nhờ Vince đã sử dụng làm mát bằng nitơ lỏng. Các bạn cũng nên nhớ rằng đây không phải là lần đầu tiên EVGA GeForce GTX 980 Ti Kingpin Edition phá kỷ lục 3DMark World. Với kết quả nầy, khi nói về card thì Vince đã phát biểu rằng EVGA là sản phẩm tốt nhất thế giới cho việc ép xung: "Kingpin GTX 980 Ti 1 lần nữa đã cho chúng ta thấy EVGA đã cố gắng cống hiến vì niềm đam mê..."

Tốc độ 2200 MHz chỉ là chuyện nhỏ

Tốc độ 2200 MHz chỉ là chuyện nhỏ

Cấu hình phần cứng EVGA đã dùng:
++ EVGA GeForce GTX 980 Ti K|NGP|N Edition Graphics
++ EVGA X99 Micro2 Motherboard
++ EVGA SuperNOVA Power Supply
Kết quả 3DMark World thu được
++ 3DMark Fire Strike (Single Card)
++ 3DMark Fire Strike Extreme (Single Card)
++ 3DMark Fire Strike Ultra (Single Card)