Card màn hình AMD Radeon R9 285 được giới thiệu vào ngày 2 tháng 9

AMD chính thức xác nhận giới thiệu GPU Tonga vào lễ kỷ niệm tới đây nhưng chỉ trong 2 ngày, bên cạnh đó thì card màn hình AMD Radeon R9 285 sẽ được giới thiệu vào ngày 2 tháng 9

Tags: card màn hình AMD R9 285

mua card màn hình

Card màn hình AMD Radeon R9 285 được giới thiệu vào ngày 2 tháng 9

Card màn hình AMD Radeon R9 285 được giới thiệu vào ngày 2 tháng 9

Trong buổi lễ kỷ niệm 30 năm ngành công nghiệp đồ họa của AMD, các thông tin sơ bộ về GPU Tonga sẽ được giới thiệu chung chung nhưng các thông số kỹ thuật và số liệu hiệu suất chính xác của card màn hình AMD Radeon R9 285 sẽ được giữ bí mật cho đến ngày 2 tháng 9 tới đây. Như vậy, với sự kiện lần nầy thì AMD sẽ giới thiệu nhiều chủ đề hơn là chỉ Tonga mà thôi. Nhưng điều đó không có nghĩa là Tonga không phải là chủ đề chính của sự kiện nầy nhé. Card màn hình đầu tiên dùng GPU Tonga sẽ có tên Radeon R9 285 và sẽ được AMD dùng để thay thay thế R9 280. 1 tháng sau đó, AMD sẽ tiếp tục giới thiệu Radeon R9 285X để thay thế cho R9 280X. Cà 2 card dự kiến sẽ dùng giao tiếp bộ nhớ 256 bit, 2GB hoặc 4GB bộ nhớ GDDr5, khác nhau về số luồng xử lý (chưa xác định được là bao nhiêu). Đây là sản phẩm chủ lực của AMD thách thức với kiến trúc Maxwell của NVIDIA về giá cả cũng như hiệu quả xử dụng năng lượng.