AMD xác nhận hỗ trợ VSR cho card màn hình Radeon R9 300 và R7 300

Theo thông tin mới nhất từ AMD thì họ đã xác nhận sẽ hỗ trợ VSR cho card màn hình R9 390(X), R9 380, R7 370 và Radeon R7 360

Tags: card màn hình AMD

mua card màn hình

AMD xác nhận hỗ trợ VSR cho card màn hình Radeon R9 300 và R7 300

AMD xác nhận hỗ trợ VSR cho card màn hình Radeon R9 300 và R7 300

Công nghệ VSR có thể được hiểu là Virtual Screen Resolution hoặc Virtual Super Resolution sẽ hỗ trợ gần như toàn bộ dòng Radeon 300. Tất cả các card trừ dòng cấp thấp sẽ được hỗ trợ VSR đầy đủ. Cái kiểu công nghệ nầy thật ra đã được NVIDIA sử dụng đầu tiên nhờ vào 1 vài biến đổi của bên thứ 3 áp đặt vào sản phẩm ... và nó sẽ sớm trở thành tính năng chủ đạo cho các dòng card màn hình trong tương lai cho cà 2 nhà sản xuất. Nhắc lại, nếu AMD có Virtual Super Resolution thì NVIDIA cũng có Dynamic Super Resolution (DSR). À tôi quên giải thích cách hoạt động của công nghệ nầy: đơn giản là card màn hình sẽ sử lý game ở độ phân giải cao hơn, rùi nén và xuất ra độ phần giải của màn hình. Như vậy thì hình ảnh sẽ đẹp, mịn và chân thật hơn, còn điểm yếu chính là ngốn sức mạnh của card dữ dội hơn.

Dưới đây là danh sách vài GPU hiện tại được công nghệ VSR hỗ trợ:

User's Monitor Support VSR Modes
1920 x 1080 @60Hz 2560 x 1440 (R9 295X2, 290X, 290, 285)
3200 x 1800 (R9 295X2, 290X, 290, 285)
3840 x 2160 (R9 285)
1920 x 1200 @60Hz 2048 x 1535 (R9 295X2, 290X, 290, 285)
2560 x 1600 (R9 295X2, 290X, 290, 285)
3840 x 2400 (R9 285)
2560 x 1440 @60Hz 3200 x 1800 (R9 295X2, 290X, 290, 285)
1920 x 1080 @120Hz 1920 x 1200 @120Hz (R9 295X2, 290X, 290, 285)
2048 x 1536 @120Hz (R9 295X2, 290X, 290, 285)