AMD khuyến mãi game Ashes of the Singularity khi mua dòng card màn hình Radeon R9 380

Ngày hôm nay thì AMD vừa chính thức khởi động chương trình khuyến mãi game Ashes of the Singularity khi mua dòng card màn hình Radeon R9 380. Cá nhân tôi thì thấy game Ashes of the Singularity đang làm cho hiệu năng của AMD hơn hẳn NVIDIA trên nền DirectX 12 nên việc hãng khuyến mãi game nầy là quá chính xác

Tags: card màn hình AMD R9 380

mua card màn hình

AMD khuyến mãi game Ashes of the Singularity khi mua dòng card màn hình Radeon R9 380

AMD khuyến mãi game Ashes of the Singularity khi mua dòng card màn hình Radeon R9 380

Chương trình AMD khuyến mãi game Ashes of the Singularity khi mua dòng card màn hình Radeon R9 380 sẽ diễn ra từ ngày 14/03 đến ngày 15/05. Bạn sẽ nhận được 1 code khi mua card màn hình AMD Radeon R9 380X hay R9 380 riêng lẽ hoặc khi mua hệ thống PC có dùng 2 con card nầy là được và dùng nó để đổi lấy mã kích hoạt. Xem thêm thông tin ở đây.