AMD giới thiệu 6 card màn hình nhúng

AMD vừa giới thiệu 6 phiên bản card màn hình nhúng phù hợp cho nhiều đối tượng sử dụng và hình thức khác nhau. Bộ sản phẩm được thiết kế đặc biệt để nâng cao khả năng xử lý hình ảnh và chạy song song của các ứng dụng nhúng

Tags: card màn hình AMD

mua card màn hình

AMD giới thiệu 6 card màn hình nhúng

AMD giới thiệu 6 card màn hình nhúng

6 card màn hình nhúng AMD nầy đảm bảo hàng loạt các yêu cầu của khách hàng, có sức mạnh tính toán từ 192 GFLOPS đến 3 TFLOPS cũng như TDP từ 20 - 95W. Các sản phẩm được cung cấp ở dạng như Multi-Chip Module (MCM), Mobile PCI Express Module (MXM) và tùy chọn PCIe. Tất cả sản phẩm đều được kéo dài thời gian hỗ trợ cũng như tuổi thọ sản phẩm. 6 card màn hình nhúng AMD cung cấp sự cân bằng về hiệu suất, sức mạnh và bộ nhớ VRAM để đáp ứng nhu cầu của hầu hết khách hàng. Trong khi module E8950MXM dành cho người cần sức mạnh đồ họa thì dòng E8870 (MXM và PCIe) dành cho người có nhu cầu ít hơn còn dòng E6465 (MCM, MXM và PCIe) cho người dùng có nhiều lựa chọn.

AMD Embedded Radeon E8950MXMModule: đây là GPU nhúng có sức mạnh rất lớn phù hợp cho tính toán và xây dựng các ứng dụng 4K với sự hỗ trợ tuyệt đối từ 4K decode, 4K encode và hỗ trợ xuất 6 màn hình 4K:
++ Type B Mobile PCI-Express Module (MXM)
++ 32 Compute Units1; 3 TFLOPS single precision (Peak)
++ 8GB GDDR5 Memory; 256-bit wide
++ <95W Thermal Design Power
++ Support for 4K hardware-accelerated decode and encode
++ AMD Eyefinity technology for up to 6 display outputs2
++ Support for DirectX 12, OpenGL 4.5, and OpenCL 2.0

AMD Embedded Radeon E8870MXM Module và E8870PCIe Board: cung cấp một sự cân bằng về hiệu suất, điện năng, khả năng và giá cả để đáp ứng nhu cầu của hầu hết khách hàng:
++ 12 Compute Units; 1.5 TFLOPS single precision (Peak)
++ 4GB GDDR5 Memory; 128-bit wide
++ <75W Thermal Design Power
++ Dual HD decode of H.264, VC-1, MPEG-4 and MPEG-2
++ AMD Eyefinity technology for up to 6 display outputs
++ Support for DirectX 12, OpenGL 4.5, and OpenCL 2.0

AMD Embedded Radeon E6465MCM, E6465MXM và E6465PCIe: hiệu năng cao nhưng kích thước nhỏ và công suất thấp:
++ 2 Compute Units; 192 GFLOPS single precision (Peak)
++ 2GB GDDR5 Memory; 64-bit wid
++ <20W Thermal Design Power
++ Dual HD decode of H.264, VC-1, MPEG-4 and MPEG-2
++ AMD Eyefinity technology for up to 4 display outputs
++ Support for Direct X11.1, OpenGL 4.5, and OpenCL 1.2