56% người dùng Steam sử dụng card màn hình NVIDIA

1 cuộc khảo sát gần đây của Steam cho biết rằng NVIDIA và Intel đang chiếm tỉ lệ đáng kể trong số những người đang dùng dịch vụ Steam. Cụ thể hơn trong số nầy là việc 56% người dùng Steam sử dụng card màn hình NVIDIA và 37% đang chạy hệ điều hành Windows 10

Tags: card màn hình NVIDIA

mua card màn hình

56% người dùng Steam sử dụng card màn hình NVIDIA

56% người dùng Steam sử dụng card màn hình NVIDIA

Cuộc khảo sát của Steam tiến hành thu thập dữ liệu từ tháng 10/2014 đến tháng 3/2016 và những thông tin nhận được nầy sẽ được dùng cho các công ty sản xuất có quyết định đúng đắn hơn về việc đầu tư công nghệ và thực hiện chúng chính xác hơn. Lưu ý rằng những số liệu nầy có được từ người dùng Steam, chúng không đại diện cho bất kỳ điều gì khác có bao gồm Steam nhé. Từ số liệu cung cấp ở trên thì rõ ràng NVIDIA đang chiếm ưu thế trên thị trường GPU: 56.35% người dùng Steam sử dụng card màn hình NVIDIA, chỉ có 25.5% sử dụng card màn hình AMD và số người dùng card màn hình onboard Intel là 17.77%. Đặc biệt trong khoảng thời gian từ tháng 11/2015 đến 3/2016 thì NVIDIA đã tăng thêm 0.35% trong khi AMD mất tới 0.5%.

1 số liệu khác cũng cho biết rằng Intel đang chiếm tỉ lệ khá lớn với tỉ lệ người dùng CPU Intel kèm theo GPU AMD là 76.53% vào tháng 3/2016. Cũng 1 lưu ý khác là hầu hết người dùng trong cuộc khảo sát nầy nầy điều sử dụng GPU tương thích với DirectX 12 cũng như phiên bản Windows 64 bit. Giữa tháng 11/2015 đến tháng 3/2016 thì số lượng người dùng Windows 10 64 bit tăng 8% trong khi Windows 7 64 bit đã giảm 3%. Ngoài ra, số lượng người dùng CPU có 2 nhân là 47%, số lượng người dùng CPU 4 nhân là 45%, chỉ có 4.6% người dùng CPU nhiều hơn 4 nhân và 2% chỉ dùng CPU 1 nhân.