1 vài card màn hình NVIDIA GeForce GT 730

Tổng hợp vài card màn hình NVIDIA GeForce GT 730 của các hãng sản xuất đang có mặt trên thị trường trừ những dòng tôi đã giới thiệu rồi

Tags: card màn hình NVIDIA GT 730

mua card màn hình

1 vài card màn hình NVIDIA GeForce GT 730

1 vài card màn hình NVIDIA GeForce GT 730

Thông số kỹ thuật card màn hình NVIDIA GeForce GT 730:

NVIDIA GeForce GT 730 128 bit GDDr3 64bit GDDr3 64bit GDDr5
CUDA 96 384 384
Core Clock 700 MHz 902 MHz 902 MHz
Memory Clock 900 Mhz 1250 Mhz 1250 Mhz
Memory Size 1 GB 2 GB 1 GB
Memory Type GDDr3 GDDr3 GDDr5
Memory Width 128 bit 64bit 64bit
Memory BW 28.8 GB/s 14.4 GB/s 40 GB/s
Muti Monitor 3 Displays
TDP 49 23 38
Technology Support DirextX12, CUDA, PhysX, FXAA, Adaptive VSync, 3D Vision

Card màn hình KFA2 GeForce GT 730

Card màn hình KFA2 GeForce GT 730

Card màn hình PNY GeForce GT 730

Card màn hình PNY GeForce GT 730

Card màn hình Manli GeForce GT 730

Card màn hình Manli GeForce GT 730

Card màn hình Gainward GeForce GT 730

Card màn hình Gainward GeForce GT 730