Xem thông tin card màn hình bằng GPU-Z 0.7.7

TechPowerUp vừa giới thiệu phiên bản 0.7.7 của phần mềm GPU-Z - 1 phần mềm phổ biến dùng để xem thông tin, theo dõi và chẩn đoán các thứ có liên quan đến card màn hình của bạn

Tags: card màn hình

mua card màn hình

Xem thông tin card màn hình bằng GPU-Z 0.7.7

Xem thông tin card màn hình bằng GPU-Z 0.7.7

GPU-Z 0.7.7 so với phiên bản 0.7.6 đã được thêm 1 số thông tin của các dòng GPU mới, 1 vài tính năng mới cũng như sửa chữa 1 vài lỗi hiển thị thông tin không chính xác của 1 số dòng GPU. Ví dụ như GPU-Z đã tối ưu khả năng hỗ trợ dòng GPU NVIDIA dựa trên kiến trúc Maxwell. Số lượng nhân CUDA và TMU của dòng GeForce GTX 750 và GTX 750 Ti đẵ được update chính xác......Những điểm mới trong phiên bản GPU-Z 0.7.7:
++ Thêm tính năng điều chỉnh thời gian update của sensor (0.1s....10s tùy thí thích).
++ Xác định chính xác số nhân CUDA và TMU của GPU GM107.
++ Tối ưu hỗ trợ dòng GPU NVIDIA Maxwell.
++ Hỗ trợ chip điều khiển điện áp CHiL8214 của dòng GPU Pitcairn/Curacao.
++ Hỗ trợ dòng NVIDIA mới: Tesla K20Xm, GTX 860M.
++ Hỗ trợ dòng AMD mới: Radeon HD 8210.

Link download GPU-Z 0.7.7: chuẩn/ ASUS skin