Xem thông tin card màn hình bằng GPU-Z 0.7.5

GPU-Z 0.7.5 là phần mềm nhỏ gọn dùng để xem thông tin card màn hình như dùng GPU gì, xung nhân, xung bộ nhớ, kích thước core....Ngoài việc hỗ trợ xem thông tin các dòng GPU mới thì GPU-Z 0.7.5 cũng đã có thể nhận diện Windows 8.1 khá chính xác

Tags: card màn hình

mua card màn hình

Xem thông tin card màn hình bằng GPU-Z 0.7.5

Xem thông tin card màn hình bằng GPU-Z 0.7.5

Thông tin phần mềm GPU-Z 0.7.5:
++ Sữa lỗi bị treo khi nhận NVIDIA Optimus của 1 số dòng laptop có công nghệ nầy.
++ Sữa lỗi khi kiểm tra số nhân CUDA của card NVIDIA GeForce.
++ Thêm phần theo dõi điện áp cho dòng Bonaire/Pitcairn SKUs (card AMD).
++ Sữa lỗi đọc BIOS cho dòng AMD Mars và Oland.
++ Thêm thông tin của dòng AMD Radeon R7 260, HD 7600A, HD 8850M, HD 8400, HD 8240 và HD 7620G.
++ Thêm thông tin của dòng NVIDIA GeForce 705A, GTX 645, GTX 650 OEM, Grid K260Q, Quadro K5100M và K6000.
++ Thêm thông tin của dòng Intel GMA (Bay Trail) và HD 4200.
++ Xác nhận đúng hệ điều hành Windows 8.1.
++ Cảm biến dữ liệu về bộ nhớ chia sẽ (shared memory) sẽ cập nhật theo từng giây

Link download GPU-Z 0.7.5: Bản bình thường / Bản ASUS Skin

mua card màn hình