Xem thông tin card màn hình bằng GPU-Z 0.7.2

TechPowerUp giới thiệu phần mềm GPU-Z 0.7.2, phiên bản mới nhất dùng để xem thông tin card màn hình, chẩn đoán, giám sát các thông số card mà bất kỳ người dùng nào thích ép xung không thể bỏ qua được

Tags: card màn hình

mua card màn hình

Xem thông tin card màn hình bằng GPU-Z 0.7.2

Xem thông tin card màn hình bằng GPU-Z 0.7.2

GPU-Z 0.7.2 bổ xung thêm thông tin các dòng GPU mới, đáng chú ý nhất là NVIDIA GeForce GTX 760 và AMD Radeon HD 8970M, tối ưu hỗ trợ cho dòng card Intel HD 4xxx được tích hợp bên trong CPU Intel Haswell và chỉnh sửa vài chi tiết cho người dùng dễ dàng hơn. 1 số thay đổi khác:
++ Hỗ trợ NVIDIA GTX 760, Tesla K10, GT740M (GK208)
++ Hỗ trợ AMD HD 8490, HD 8970M, HD 7400D
++ Hỗ trợ Intel Haswell
++ Thêm kích thước để (die size), số lượng transistorsm ngày phát hành của Haswell
++ Thêm logo AMD mới
++ Thêm ngôn ngữ Greek, Portuguese (Brazil)
++ Cập nhật ngôn ngữ tiếng Pháp
++ Sửa lỗi crach khi detect DirectCompute

Link download: GPU-Z 0.7.2 / GPU-Z 0.7.2 Asus ROG Skin