Xem thông tin card màn hình bằng GPU-Z 0.7.1

Phần mềm GPU-Z 0.7.1 là phần mềm mới nhất của TechPowerUp giúp bạn xem đầy đủ thông tin card màn hình bạn đang sử dụng

Tags: card màn hình

mua card màn hình

Xem thông tin card màn hình bằng GPU-Z 0.7.1

Xem thông tin card màn hình bằng GPU-Z 0.7.1

GPU-Z 0.7.1 dùng để xem thông tin card màn hình như phiên bản driver, BIOS, tốc độ xung nhân, xung bộ nhớ.... hầu như tất cả các thông số của card màn hình. Tuy nhiên, chỉ có kích thước của card màn hình là phần mềm chưa có thông số thôi. 1 số thay đổi khác của GPU-Z 0.7.1:
++ Hỗ trợ thêm dòng NVIDIA GeForce GTX 770, GTX 780, GTX 650 Ti OEM, GT 640 (GK208), GT 630 (GK208), GT 730M, GT 750M, GTX 780M, GRID K1, GRID K2.
++ Hỗ trợ thêm dòng AMD Radeon HD 7730, HD 8310G, HD 6480G, HD 8410G, HD 8450G, HD 8510G, HD 8550G, HD 8610G, HD 8650G.
++ Fix lỗi đọc BIOS của GeForce GTX 650 Ti Boost.
++ Đọc thêm tốc độ xung nhân của 1 số dòng GPU cũ.
++ Cải thiện chức năng phát hiện thông tin GPU NVIDIA mới trong tương lai.
++ Thêm cảm biến kiểm tra đèn led trên 1 số dòng card mới.

Download: GPU-Z 0.7.1 / GPU-Z 0.7.1 (with ASUS ROG skin)