Quản lý card màn hình với EVGA Precision X 4.2.1

EVGA Precision X 4.2.1 là phần mềm quản lý card màn hình miễn phí của EVGA. Với tiện ích nầy, bạn có thể ép xung dễ dàng với hầu hết các loại card dùng GPU GeForce của bất kỳ nhà sản xuất nào. Ngoài ra, bạn có thể theo dõi và tùy chinh bất kỳ thông số nào trên card để có thể đạt được hiệu năng tốt nhất có thể

Tags: card màn hình EVGA

mua card màn hình

Quản lý card màn hình với EVGA Precision X 4.2.1

Quản lý card màn hình với EVGA Precision X 4.2.1

Các điểm chính trong phiên bản EVGA Precision X 4.2.1:
++ Điều chỉnh tốc độ xung nhân và xung bộ nhớ
++ Điều khiển giới hạn năng lượng (dòng GTX 700 và Titan)
++ Điều khiển giới hạn nhiệt độ (dòng GTX 700 và Titan)
++ Ép xung Pixel Clock (60Hz --> 120Hz)
++ Điều khiển giới hạn khung hình
++ Điều chỉnh điện áp GPU (dòng GTX 700 và Titan)
++ Tùy chỉnh tốc độ fan
++ Hỗ trợ đến 10 cấu hình profiles và kích hoạt bằng phím tắt
++ Hệ thống giám sát mạnh mẽ trong game, hay dưới system tray hoặc từ màn hình LCD Logitech ở keyboard
++ Chụp màn hình trong game bằng phím tắt, hỗ trợ định dạng BMP, PNG và JPG
++ Thay đổi giao diện tùy chỉnh từ hỗ trợ của cộng đồng EVGA
++ Hỗ trợ ép xung thông qua Bluetooth từ ứng dụng trên nền Android
++ Hỗ trợ đa ngôn ngữ: English, Dutch, French, Traditional Chinese, Japanese, Korean, Polish, Russian, Spanish, Portuguese

Các điểm thay đổi trong phiên bản EVGA Precision X 4.2.1:
++ Sửa lỗi không sao lưu điều chỉnh điện thế khi reboot
++ RivaTuner Statistics Server update lên phiên bản 5.2.0

Yêu cầu hệ thống của phần mềm quản lý card màn hình với EVGA Precision X 4.2.1:
++ Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP
++ Các dòng GeForce 200/400/500/600/700 và Titan

Link download EVGA Precision X 4.2.1 / Skin