NVIDIA giới thiệu Tesla P100 với HBM2

Cũng trong GPU Technology Conference 2016 thì NVIDIA chính thức giới thiệu Tesla P100 với HBM2, trong đó P100 được sử dụng GPU Pascal với 150 tỷ transistors

Tags: card màn hình NVIDIA

mua card màn hình

NVIDIA giới thiệu Tesla P100 với HBM2

NVIDIA giới thiệu Tesla P100 với HBM2

NVIDIA giới thiệu Tesla P100 có 150 tỷ transistors, đây là con số transistors cực lớn nhưng nó không phải chỉ cho GPU mà thôi đâu. Tổng số lượng nầy là bao gồm cho GPU, HBM và interposer (không biết là cái gì lun). Bản thân GPU chỉ có tầm 15.3 tỷ transistors mà thôi. Như vậy TESLA P100 đã là GPU Pascal đầu tiên sử dụng loại bộ nhớ HBM2. NVIDIA đã có 1 quyết định rất táo bạo khi với tiến trình 16nm FINFET đã tạo ra 1 con chip lớn nhất có thể tức 610mm2. Vài thông số tuyệt vời của Tesla P100 như:
++ 21.2 TFLOPs FP16
++ 10.6 TFLOPs FP32
++ 5.3 TFLOPs FP64

Phài chờ đợi đến Q1/2017 mới có thể thấy được em nó trên thị trường

Phài chờ đợi đến Q1/2017 mới có thể thấy được em nó trên thị trường

Jen-Hsun Huang tuyên bố rằng hãng đang sản xuất Tesla P100 với số lượng cực lớn từ ngày hôm nay. Chip nầy sẽ không đến tay của các OEM cho đến Q1/2017, điều nầy sẽ làm cho (G)P100 khó lòng đến sớm như chúng ta mong đợi.