NVIDIA GeForce Experience 2.5.2.5.14.5

NVIDIA tiếp tục giới thiệu phần mềm NVIDIA GeForce Experience với số hiệu phiên bản 2.5.2.5.14.5

Tags: card màn hình NVIDIA

mua card màn hình

NVIDIA GeForce Experience 2.5.2.5.14.5

NVIDIA GeForce Experience 2.5.2.5.14.5

Thông tin phần mềm NVIDIA GeForce Experience 2.5.2.5.14.5:
++ Phiên bản: 2.5.2.5.14.5
++ Ngày phát hành: 27/08/2015
++ Ngôn ngữ: Tiếng Anh
++ Dung lượng: 36MB
++ Hệ thống: Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1 & 10 32 bit & 64 bit
++ Chi tiết: đây
++ Download: đây

NVIDIA GeForce Experience 2.5.2.5.14.5 được NVIDIA phát hành với thông báo đã sửa lỗi và tối ưu 1 số chức năng, không có thông tin gì thêm. Thôi thì cứ xài không cần quan tâm.