NVIDIA GeForce Experience 2.5.13.6

Ngay khi giới thiệu card màn hình NVIDIA GeForce GTX 950 thì NVIDIA cũng ngay lập tức tung ra phần mềm NVIDIA GeForce Experience 2.5.13.6 hỗ trợ thêm cho nó

Tags: card màn hình

mua card màn hình

NVIDIA GeForce Experience 2.5.13.6

NVIDIA GeForce Experience 2.5.13.6

Những điểm mới trong phiên bản NVIDIA GeForce Experience 2.5.13.6:
++ Hỗ trợ tối ưu độ trễ thấp với game DOTA 2, Heroes of the Storm và lol với GTX 950
++ Sửa lỗi thông báo "đã download thiết lập mới" dù đã bỏ check thông báo
++ Sửa lỗi phần mềm không hoạt động khi dùng ngôn ngữ Turkish
++ Sửa lỗi phần mềm hết hạn khi giờ hệ thống sai
++ Sửa lỗi ShadowPlay làm audio bị lập
++ Sửa lổi SHIELD mất điều khiển khi gim điều khiển khác vào PC

Thông tin phần mềm NVIDIA GeForce Experience 2.5.13.6:
++ Phiên bản: 2.5.13.6
++ Ngày phát hành: 20/08/2015
++ Hệ thống: Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1 & 10 32 bit & 64 bit
++ Ngôn ngữ: Tiếng Anh
++ Chi tiết: đây
++ Download: đây