NVIDIA GeForce Experience 2.0.1.0

NVIDIA GeForce Experience 2.0.1.0 là 1 bản nâng cấp nhỏ tiếp theo của phiên bản GeForce Experience 2.0.0.0. Nếu không có gì trục trặc thì bạn cũng không cần thiết phải update lên phiên bản nầy

Tags: card màn hình NVIDIA

mua card màn hình

NVIDIA GeForce Experience 2.0.1.0

NVIDIA GeForce Experience 2.0.1.0

Thông tin NVIDIA GeForce Experience 2.0.1.0:
++ Phiên bản: 2.0.1.0
++ Ngày phát hành: 05/05/2014
++ Yêu cầu hệ thống: Windows Vista, Windows 7, Windows 8 & 8.1.
++ Ngôn ngữ: Tiếng Anh
++ Dung lượng: 26.7MB
++ Độ phân giải màn hình: từ 1024 x 768 đến 3840 x 2160
++ Link download: đây

Những thay đổi trong phiên bản NVIDIA GeForce Experience 2.0.1.0:
++ Gia tăng tính bảo mật OpenSSL khi remote GameStream bằng SHIELD.
++ Tối ưu chất lượng streaming.
++ Giảm độ trễ của âm thanh