Lộ trình giới thiệu card màn hình AMD giai đoạn 2016 - 2019

Chúng tôi đang có trong tay lộ trình giới thiệu card màn hình AMD giai đoạn 2016 - 2019, như vậy là sau khi giới thiệu kiến trúc Polari sẽ là kiến trúc Vega và Navi

Tags: card màn hình AMD

mua card màn hình

Lộ trình giới thiệu card màn hình AMD giai đoạn 2016 - 2019

Lộ trình giới thiệu card màn hình AMD giai đoạn 2016 - 2019

Phía trên là hình ảnh lộ trình giới thiệu card màn hình AMD giai đoạn 2016 - 2019. Vega là kiến trúc đầu tiên được hưỡng lợi từ công nghệ bộ nhớ HBM2, theo như hình ảnh phía trên thì nó không được giới thiệu vào năm nay mà có thể là đầu năm 2017 ... điều nầy làm tôi e sợ rằng Polari sẽ chỉ được dùng loại bộ nhớ GDDr5X hay HBM mà thôi. Tôi chả thích cái ý tưởng nầy tí nào. Còn Navi sẽ là kiến trúc tiếp theo được giới thiệu vào năm 2018 mà sẽ được hưỡng lợi từ khả năng mở rộng và 'nextgen memory'. AMD không giải thích câu nói nầy nhưng tôi lại nghĩ có khi nào là HBM3 không? 1 điểm cuối cùng cần nhớ tới: Polaris, Vega và Navi là tên ngôi sao và thiên hà.