Futuremark bắt đầu phát triển VR Benchmark

Futuremark bắt đầu phát triển VR Benchmark với tên gọi VRMARK và đang kêu gọi các công ty công nghệ khác tham gia chương trình nầy

Tags: card màn hình

mua card màn hình

Futuremark bắt đầu phát triển VR Benchmark

Futuremark bắt đầu phát triển VR Benchmark

Futuremark bắt đầu phát triển VR Benchmark mà nó sử dụng 1 sự kết hợp chuẩn nhất giữa phần cứng và phần mềm để đo lường hiệu suất, độ trễ và độ chính xác. Được thiết kế chủ yếu cho các nhà sản xuất, phân tích và báo chí, VRMARK sẽ kiểm tra khả năng của 1 hệ thống bằng cách ép chúng cung cấp kinh nghiệm thực tế ảo chất lượng cao thông qua 1 loạt các nội dung liên quan đến hình ảnh, video game và mô phổng. Với sự phát triển theo cách nầy, Futuremark đang mời các nhà sản xuất hệ thống VR tham gia Benchmark Development Program của họ. Thành viên của BDP sẽ có quyền truy cập vào sự phát triển của chương trình, hiểu biết sâu sắc về vấn đề đang tham gia, thậm chí là tiếp cận mã nguồn. Mỗi thành viên sẽ đóng góp công sức khác nhau ở mọi giai đoạn kỹ thuật và phát hành công cộng. Các công ty tạo ra phần cứng và phần mềm VR cùng với những người quan tâm đến hiệu năng hệ thống VR đều được ưu tiên mời làm thành viên của chương trình BDP nầy. (xem thêm tại đây)

Chi tiết Futuremark bắt đầu phát triển VR Benchmark

Chi tiết Futuremark bắt đầu phát triển VR Benchmark