Ép xung card màn hình với MSI Afterburner 3.0.0 Beta 11

MSI Afterburner 3.0.0 Beta 11 (RTSS 5.2.0) sẽ giúp bạn ép xung card màn hình dễ dàng. Bạn cũng có thể sử dụng phần mềm nầy để theo dõi, quản lý và tinh chỉnh các thông số của card màn hình hay tốc độ fan, các profiles khác nhau tùy vào nhu cầu dùng của bạn

Tags: card màn hình MSI

mua card màn hình

Ép xung card màn hình với MSI Afterburner 3.0.0 Beta 11

Ép xung card màn hình với MSI Afterburner 3.0.0 Beta 11

Những thay đổi trong phiên bản MSI Afterburner 3.0.0 Beta 11:
++ RivaTuner Statistics Server được nâng cấp lên 5.2.0.
++ Hỗ trợ định dạng MKV (Matroska) khi quay hình lại.
++ Thêm biểu đồ "Utilization limit" vào phần theo dõi card đối với các GPU NVIDIA dùng driver từ phiên bản 320.xx trở lên.
++ Người dùng có thể tự điều chỉnh số lượng hiển thị trong phần theo dõi card bằng cách tinh chỉnh file config.

Yêu cầu hệ thống khi dùng MSI Afterburner 3.0.0 Beta 11:
++ Windows XP, Vista, Windows 7 và 8 cả 2 phiên bản 32bit và 64bit với quyền admin.
++ Dùng GPU NVIDIA GeForce 6 trở lên và các GPU mới hơn với driver ForceWare 96.xx trở lên (đa phần không hỗ trợ GPU tích hợp và GPU laptop).
++ Dùng GPU AMD Radeon 2000 trở lên và các GPU mới hơn với driver AMD Catalyst 9.3 trở lên (đa phần không hỗ trợ GPU tích hợp và GPU laptop).
++ Bất kỳ card màn hình nào cũng có thể sử dụng chương trình ở chế độ hạn chế chức năng (limited functionality mode): không có ép xung, tinh chỉnh, điều khiển phần cứng hoặc theo dõi nhưng cho phép bạn dùng các tính năng độc lập phần cứng như Predator™ để quay film màn hình.

Link download MSI Afterburner 3.0.0 Beta 11

Hướng dẫn ép xung card màn hình