AMD giới thiệu 450 trang hướng dẫn sử dụng Mantle API

AMD vừa giới thiệu cho chúng tôi biết 450 trang hướng dẫn sử dụng Mantle API đã được hãng chia sẽ 1 cách miễn phí giống như NVIDIA đã từng làm với PhysX

Tags: card màn hình AMD

mua card màn hình

AMD Mantle

AMD Mantle

Các bạn có thể tham khảo tài liệu ở đâyđây. 450 trang hướng dẫn sử dụng Mantle API cũng như tài liệu tham khảo sẽ giúp cho các nhà phát triển có cái nhìn đầy đủ và rõ ràng hơn chi tiết các chức năng và cấu trúc của Mantle API. Rõ ràng là với việc Microsoft ngày càng tiến gần đến DirectX 12 còn Khronos Group vừa giới thiệu Vulkan đã khiến AMD hơi bối rối. Chúng ta sẽ chờ xem AMD sẽ làm được gì.

AMD giới thiệu 450 trang hướng dẫn sử dụng Mantle API

AMD giới thiệu 450 trang hướng dẫn sử dụng Mantle API