Thông tin chi tiết card màn hình PowerColor HD 7970 X2 Devil 13

Chúng ta đã nghe quá nhiều thông tin về PowerColor HD 7970 X2 Devil 13. Và hôm nay, nhờ vào TechPowerUp, chúng ta đã có đầy đủ thông tin chi tiết card màn hình PowerColor HD 7970 X2 Devil 13 cũng như giá của nó.

Tags: card màn hình PowerColor 7970 Computex 2012

mua card màn hình

Card màn hình Radeon HD 7970 X2 Devil 13 ở Computex 2012
Card màn hình Radeon HD 7970 X2 Devil 13 ở Computex 2012

Ngõ xuất hình card màn hình Radeon HD 7970 X2 Devil 13
Ngõ xuất hình card màn hình Radeon HD 7970 X2 Devil 13
Theo TechPowerUp, card màn hình PowerColor HD 7970 X2 Devil 13 sẽ có mặt tại các quầy bán lẽ vào cuối tháng 07/2012 với mức giá không tưởng là 1200$ (1200€ bao gồm thuế). Tương tự như card màn hình ASUS MARS III, nó cũng sẽ là phiên bản giới hạn số lượng. Nhờ vào nguồn tin từ Computex 2012, chúng tôi biết được xung nhân của HD 7970 X2 Devil 13 là 1050Mhz (cao hơn cả GPU HD7970 là 925MHz). Sau đây là bảng đầy đủ thông tin chi tiết về nó:
++ Graphics Processing Units: 2 x Tahiti XT
++ Core Clock: 1050 MHz
++ Stream Processors: 4096
++ Texture Mapping Units: 256
++ Raster Operating Units: 64
++ Memory: 6144 MB GDDR5 768-bit
++ Power Consumption: ~500 Watts
++ Required Connectors: 3 x 8-pin PEG
++ Cooling: Triple-fan solution
++ Design: Triple-Slot
++ Release Date: July

PCB card màn hình Radeon HD 7970 X2 Devil 13
PCB card màn hình Radeon HD 7970 X2 Devil 13

Mặt sau PCB card màn hình Radeon HD 7970 X2 Devil 13
Mặt sau PCB card màn hình Radeon HD 7970 X2 Devil 13