Khuyến mãi card màn hình tháng 5/2013

AMD vừa update chương trình khuyến mãi card màn hinh tháng 5/2013 với tên gọi "Never Settle" dành cho tất cả các dòng card màn hình sử dụng GPU từ dòng Radeon HD 7000 trở về sau

Tags: card màn hình AMD

mua card màn hình

Khuyến mãi card màn hình AMD tháng 5/2013

Khuyến mãi card màn hình AMD tháng 5/2013

Chương trình khuyến mãi card màn hình AMD tháng 5/2013 khác chương trình tháng 4 ở việc AMD đã khuyến mãi thêm game vào từng dòng sau: Radeon HD 7700, Radeon HD 7800 và Radeon HD 7900. Chương trình nầy sẽ áp dụng cho tất cả hóa đơn bán card màn hình từ ngày 15/05/2013 trở đi. Cụ thể như sau:
++ Mua GPU HD 7900 sẽ được lựa chọn thêmgiữa game Crysis và Tomb Raider.
++ Mua GPU HD 7800 sẽ được tặng thêm game Crysis 3 Hunter Edition.
++ Mua GPU HD 7900 sẽ được tặng thêm game Tomb Raider.

Kết hợp với chương trình tháng 4 thì nó sẽ như thế nầy:
++ Mua GPU HD 7800 và HD 7900 sẽ được tặng game Crysis 3 Hunter Edition, Bioshock: Infinite, Tomb Raider (2013) và FarCry 3: Blood Dragon.
++ Mua GPU HD 7700 chỉ được tặng game Bioshock: Infinite, FarCry 3: Blood Dragon và lựa chọn 1 trong 2 game Crysis 3 Hunter Edition hoặc Tomb Raider (2013).

Chắc chắn sẽ có giới hạn khuyến mãi cho đến khi không còn quà tặng nữa, chú ý là chỉ từ ngày 15/05 mới được hưởng chương trình chuyến mãi card màn hình AMD tháng 5/2013 của AMD nhé và chỉ ở thị trường Bắc Mỹ, EMEA (châu Âu, Trung Đông, châu Mỹ), Australia và New Zealand.

Quảng cáo khuyến mãi card màn hình AMD tháng 5/2013

Quảng cáo khuyến mãi card màn hình AMD tháng 5/2013

4 game khuyến mãi card màn hình AMD tháng 5/2013

4 game khuyến mãi card màn hình AMD tháng 5/2013

Thông tin khuyến mãi card màn hình AMD tháng 5/2013

Thông tin khuyến mãi card màn hình AMD tháng 5/2013

Game thêm vào khuyến mãi card màn hình AMD tháng 5/2013

Game thêm vào khuyến mãi card màn hình AMD tháng 5/2013

Chi tiết khuyến mãi card màn hình AMD tháng 5/2013

Chi tiết khuyến mãi card màn hình AMD tháng 5/2013

Khuyến mãi card màn hình AMD tháng 5/2013 tại Australia và New Zealand

Khuyến mãi card màn hình AMD tháng 5/2013 tại Australia và New Zealand