Geeks3D phát hành FurMark 1.10 hổ trợ card màn hình GTX680

Geeks3D vừa phát hành phần mềm FurMark 1.10 hổ trợ card màn hình GTX680, đây thật sự là "cơn ác mộng tồi tệ" đối với mọi loại card màn hình.

Tags: card màn hình ép xung

mua card màn hình

Geeks3D FurMark 1.10 cho phép bạn theo dõi card màn hình theo thời gian thực các thông số của card màn hình cũng như sức mạnh của card màn hình Geforce GTX680. Giao diện đã cải tiến, thay đổi 1 số thiết lập, hổ trợ res màn hình mới cũng như các hàm API của GPU-Z.
Geeks3D FurMark 1.10
Geeks3D FurMark 1.10

Hổ trợ Multi-GPU: cả 2 công nghệ SLI và CrossFire đều đã được Geeks3D FurMark 1.10 hổ trợ nhưng bạn phải sử dụng 1 số thủ thuật nhỏ cho phép nó hổ trợ đa GPU.

Những thay đổi của Geeks3D FurMark 1.10:
++ New: thêm danh sách hổ trợ card màn hình.
++ New: tùy chọn "stress test" có trong Setting
++ New: hổ trợ card màn hình NVIDIA Geforce GTX680
++ New: hổ trợ dòng card màn hình AMD HD7700, HD7800, HD7900
++ New: hổ trợ độ phân giải 4096×1152 và 6144×1152 cho 2048×1152 màn hình
++ New: hiển thị đúng speed clock của GPU NVIDIA (theo thời gian thực).
++ Cập nhật: ghi log dữ liệu GPU

++ Cập nhật: thay đổi nhỏ trong cách hiểu thị thông tin GPU theo dõi
++ Cập nhật: ZoomGPU 1.8.2
++ Cập nhật: GPU-Z 0.6.0GPU Shark 0.6.1

Geeks3D FurMark 1.10 tại phòng thí nghiệm của ASUS
Geeks3D FurMark 1.10 tại phòng thí nghiệm của ASUS