Card màn hình Palit GeForce GTX 650 Ti Boost

Palit cùng lúc giới thiệu 2 phiên bản card màn hình Palit GeForce GTX 650 Ti Boost: 1 phiên bản và 1 phiên ép xung với slogan "Rock Your Hot Game Titles with GeForce GTX 650 Ti Boost"

Tags: card màn hình Palit 650

mua card màn hình

Card màn hình Palit GeForce GTX 650 Ti Boost

Card màn hình Palit GeForce GTX 650 Ti Boost

Card màn hình Palit GeForce GTX 650 Ti Boost O.C

Card màn hình Palit GeForce GTX 650 Ti Boost O.C

Card màn hình Palit GeForce GTX 650 Ti Boost có tốc độ xung nhân 980Mhz, xung boost là 1033Mhz, còn tốc độ xung bộ nhớ là 1502Mhz (6008Mhz hiệu dụng). Card màn hình Palit GeForce GTX 650 Ti Boost O.C có tốc độ xung nhân 1002Mhz (cao hơn 39Mhz), xung boost là 1072Mhz và xung bộ nhớ là 1527Mhz (6108Mhz hiệu dụng). Với tốc độ thế nầy thì phiên bản ép xung có điểm beachmark cao hơn 30% trên nền DirectX 11 và hiệu năng trung bình cao hơn 40% khi so với GeForce GTX 650 Ti. Dù cả 2 card đều dùng thiết kế tản nhiệt riêng của Palit nhưng vẫn có sự khác biệt 1 tí: Palit GeForce GTX 650 Ti Boost chỉ dùng 1 fan trong khi Palit GeForce GTX 650 Ti Boost O.C dùng 2 fan với công nghệ Dual Turbofan Blades.

Thiết kế tản nhiệt 1 fan

Thiết kế tản nhiệt 1 fan

2fan với công nghệ Dual Turbofan Blades

2fan với công nghệ Dual Turbofan Blades

Palit GeForce GTX 650 Ti Boost GTX 650 Ti Boost O.C
Cores 768 768
Base Clock 980 Mhz 1006 Mhz
Boost Clock 1033 Mhz 1072 Mhz
Memory Clock 1502 Mhz 1527 Mhz
Memory Amount 2048 MB 2048 MB
Memory Interface 192bit 192bit
Display ports 2DVI, HDMI, DisplayPort 2DVI, HDMI, DisplayPort
Memory Bandwidth 146.6 (GB/Sec) 144.2 (GB/Sec)
Power Connectors PCI-e 6pin PCI-e 6pin
TDP 140W 140W

Slogan: Rock Your Hot Game Titles

Slogan: Rock Your Hot Game Titles