Card màn hình EVGA NVIDIA GeForce GTX 690 với xung nhân 1547MHz

1 thành viên của Kingpin Cooling Forums, Tsemenko aka TiN đã ép xung card màn hình EVGA GeForce GTX 690 lên đến 1547MHz. Đây là 1 trong các kết quả khũng nhất của GPU GK104 cho đến nay.

Tags: card màn hình EVGA NVIDIA 690 ép xung

mua card màn hình

Card màn hình EVGA GeForce GTX 690
Card màn hình EVGA GeForce GTX 690

Khi NVIDIA giới thiệu GTX 690, NVIDIA đã công bố rằng chỉ những GPU tốt nhất và được lựa chọn mới được dùng để gắn trên card màn hình GTX 690. Vì vậy, những điều mà chúng ta mong đợi nhất chính là những thành phần bổ xung thêm từ nhà sản xuất. Card màn hình EVGA GeForce GTX 690 với xung nhân 1547MHz đã vượt xa điều đó với điểm số 3Dmark 11 không tưởng và còn cao hơn cả cấu hình GTX 680 SLI.
Chuẩn bị ép xung card màn hình EVGA GeForce GTX 690
Chuẩn bị ép xung card màn hình EVGA GeForce GTX 690

Card màn hình EVGA NVIDIA GeForce GTX 690 được ép xung với sự hỗ trợ của LN2 cùng 1 số sửa đổi điện áp phức tạp. Cấu hình chạy bao gồm vi xử lý Intel Core i7 3960X (4.5GHz), mainboard EVGA X79 Classified, RAM 16 GB quad-channel DDR3-2133 MHz, PSU 1500W...TiN (Đài Loan) đã ép xung 1547MHz cho GPU và 7336MHz cho bộ nhớ. Kết quả làTiN đạt được 20.962 điểm 3Dmark 11, điểm số nầy cao hơn 50% so với kết quả ở mặt định. Nếu bạn hỏi nó nhanh thế nào, cứ tưởng tượng là nó mạnh hơn cả 2 card màn hình Radeon HD 7970 ở tốc độ 1260/7400 MHz hoặc 2 card màn hình GTX 680 ở tốc độ 1527/7132 MHz. Đáng ngạc nhiên là GPU GTX 690 vẫn có thể được ép xung lên múc 1600MHz nhưng không ổn định lắm.
Bảng kết quả ép xung card màn hình EVGA GeForce GTX 690
Bảng kết quả ép xung card màn hình EVGA GeForce GTX 690

Vì vậy, cho đến giờ TiN vẫn chỉ mới thử nghiệm cấu hình dual GTX 690, chúng ta sẽ trông chờ kết quả của Quad-SLI GTX 690 cho 1 kết quả kinh khũng hơn nữa
Quad-SLI card màn hình EVGA GeForce GTX 690
Quad-SLI card màn hình EVGA GeForce GTX 690