Card màn hình EVGA GeForce GTX Titan phá vỡ 4 kỹ lục 3DMark thế giới của ASUS GeForce GTX Titan

Theo thông tin mới nhận được trên trang www.3dmark.com thì card màn hình EVGA GeForce GTX Titan chính thức đạt hơn 22k điểm 3DMark Fire Strike và phá vỡ luôn 4 kỹ lục điểm số mà ASUS GeForce GTX Titan vừa thiết lập cách đây vài ngày

Tags: card màn hình EVGA Titan

mua card màn hình

Card màn hình EVGA GeForce GTX Titan

Card màn hình EVGA GeForce GTX Titan

EVGA và Vince "k|ngp|n" Lucido 1 lần nữa được vinh danh trên trên bảng xếp hạng 3DMark Fire Strike World Records với 1 thiết lập điểm số kỹ lục của 3DMark Fire Strike, tất cả những điểm số nầy đã giúp card màn hình EVGA GeForce GTX Titan phá vỡ 4 kỹ lục 3DMark thế giới của ASUS GeForce GTX Titan:
++ #1 3DMark Fire Strike (SLI) = 22,054 (lớn hơn 236 điểm so với 21,818 của ASUS)
++ #1 3DMark Fire Strike Extreme (SLI) = 11,559
++ #1 3DMark Fire Strike (Single Card) = 14,600
++ #1 3DMark Fire Strike Extreme (Single Card) = 7,308

Kết quả đạt được là nhờ cấu hình CPU Intel Core i7-3930K, mainboard EVGA X79 Dark 151-SE-E779 và 2 card màn hình EVGA GeForce GTX TITAN kích hoạt chế độ SLI. Và dĩ nhiên là cần phải có sự trợ giúp của phần mềm ép xung EVGA Precision X 4.0 để có kết quả nầy.. Bạn cũng nhớ rằng với mức giá đầu tư hệ thống như thế nầy để đạt được hiệu năng như thế thì ... không ấn tượng lắm cho việc dùng hằng ngày nhé. Và kỹ lục nầy chỉ chênh lệch 236 điểm nên chắc chắn trong vài ngày tới sẽ đến lượt ASUS trả lời lại cho EVGA. Bạn có thể xem đầy đủ thông tin của kỹ lục nầy tại Hall of Fame