Card màn hình ASUS GeForce GTX Titan thiết lập 4 kỹ lục 3DMark thế giới

ASUS vừa tự hào giới thiệu card màn hình ASUS GeForce GTX Titan vừa thiết lập 4 kỹ lục 3DMark thế giới dưới sự giám sát của chuyên gia phần mềm ép xung ASUS ROG là Andre Yang và Shamino

Tags: card màn hình ASUS Titan

mua card màn hình

Điểm số 21818 ở 3DMark Fire Strike

Điểm số 21818 ở 3DMark Fire Strike

Card màn hình ASUS GeForce GTX Titan là dòng card màn hình đơn nhân mạnh nhất thế giới hiện nay, điều nầy được thể hiện rõ ràng qua điểm kỹ lục 3DMark11 là E36658, P37263 và X22076. Nó cũng thiết lập 1 kỹ lục mới với điểm số 21818 ở 3DMark Fire Strike - điểm chuẩn mới nhất là khắc khe nhất của Futuremark. Chuyên gia ép xung ROG Andre Yang thiết lập các kỹ lục nầy bằng cách sử dụng tản nhiệt nitro lỏng với cấu hình 4-way ASUS Titan dựa trên mainboard ROG Rampage IV Extreme và CPU Intel Core i7-3970X. Thông tin cấu hình và cách thiết lập đều được ghi chép ở đây 1 cách cụ thể, bạn có thể vào tham khảo và thực hiện ở nhà nếu có thể. Tuy nhiên, điểm số 3DMark Fire Strike phá kỹ lục được Andre Yang và đồng thành viên trong nhóm ROG và ép xung Shamino chỉ sử dụng 2 card ASUS GeForce GTX Titan vớicấu hình NVIDIA 2-way.

Thiết lập 4 card theo cấu hình 4-way

Thiết lập 4 card theo cấu hình 4-way

Tản nhiệt cho 4 card ASUS GeForce GTX Titan

Tản nhiệt cho 4 card ASUS GeForce GTX Titan

Hệ thống thiết lập 4 kỹ lục 3DMark 11

Hệ thống thiết lập 4 kỹ lục 3DMark 11

Đạt P37263 ở 3DMark11

Đạt P37263 ở 3DMark11

Đạt E36658 ở 3DMark11

Đạt E36658 ở 3DMark11

Đạt X22076 ở 3DMark11

Đạt X22076 ở 3DMark11