Hiệu năng card màn hình AMD Radeon R9 Fury X

1 anh đẹp trai nào đó vừa dẫn vài hình ảnh benchmarks về hiệu năng card màn hình AMD Radeon R9 Fury X. Và theo như kết quả thì con card nầy còn mạnh hơn 1 chút so với GTX 980 Ti ở độ phân giải 4K khi chơi game

Tags: card màn hình AMD Radeon R9 Fury X

mua card màn hình

Hiệu năng card màn hình AMD Radeon R9 Fury X

Hiệu năng card màn hình AMD Radeon R9 Fury X

Tôi không nói tổng thể hiệu năng card màn hình AMD Radeon R9 Fury X sẽ mạnh hơn GeForce GTX 980 Ti nhưng 1 trong số các slide được đưa là so sánh trực tiếp sức mạnh gaming của 2 con card nầy. Lệnh cấm NDA của AMD cho những tiết lộ về thông tin nầy là 26/06 nên có thể đến ngày nầy mới dám chắc chắn được nó có đúng hay không. Slide cho thấy Radeon R9 Fury X đánh bại GeForce GTX 980 Ti trên mọi thể loại game. Vấn đề duy nhất là slide nầy đang test game ở res 4K và nó không ghi rõ cấu hình đang test là gì. Nói chung sự chính xác về slide nầy khó thể bàn tới nhưng rõ ràng chúng ta xác nhận được rằng AMD Radeon R9 Fury X sinh ra là để cạnh tranh với NVIDIA GeForce GTX 980 Ti chứ không phải là GTX Titan X.

Chi tiết so sánh hiệu năng gaming giữa 2 card

Chi tiết so sánh hiệu năng gaming giữa 2 card

Còn dưới đây là 1 slide khác về hiệu năng card màn hình AMD Radeon R9 Fury X khi được ép xung thêm 100MHz. Và như kết quả thể hiệu, tốc độ tăng thêm 10% và hiệu năng tăng trung bình khoảng 5%.

Ép xung 10% để thêm hiệu năng 5%

Ép xung 10% để thêm hiệu năng 5%

Còn đây 1 bản tổng kết khác khi dùng FRAME RATE TARGET CONTROL (FRTC)

FRAME RATE TARGET CONTROL

FRAME RATE TARGET CONTROL