Phát hiện card màn hình NVIDIA GeForce GTX 965M

Chúng tôi phát hiện card màn hình NVIDIA GeForce GTX 965M thông qua bản cập nhật driver NVIDIA GeForce 344.77 (chưa phát hành). GeForce GTX 965M với Device ID là 13D9 giống như GTX 980M là 13D7 và GTX 970M là 13D8

Tags: card màn hình NVIDIA GTX 965M

mua card màn hình

Phát hiện card màn hình NVIDIA GeForce GTX 965M

Phát hiện card màn hình NVIDIA GeForce GTX 965M

Chúng tôi rất thắc mắc tại sao NVIDIA không tập trung tốt hơn cho GTX 960M mà lại chuyển sang GTX 965M. Lý thuyết của tôi (chưa biết có chính xác hay không) là việc NVIDIA GTX 960M sẽ ra mắt cùng với phiên bản GTX 960 tương ứng trên nền desktop vào đầu tháng 1/2015 (sẽ sử dụng GPU Maxwell GM206 chăng? có NVIDIA biết). Như vậy trong thời điểm nầy, card màn hình NVIDIA GeForce GTX 965M là những gì NVIDIA đưa ra để đáp ứng nhu cầu card màn hình trên nền laptop (người dùng thì chưa quan tâm trong khi các nhà sản xuất thì lại muốn thế). Rõ ràng là GTX 980M và GTX 970M chưa đủ để lấp đầy khoảng trống giữa 2 dòng GeForce 800M và 900M. Trong thực tế thì lượng laptop sử dụng 2 con card khủng nầy rất thấp, chủ yếu thuộc các dòng tầm trung với mã x50M hoặc x60M vì lí do giá cả cũng như khả năng phổ biến sẽ cao hơn. Dưới đây là danh sách GPU được lấy ra từ driver NVIDIA GeForce 344.77 (chưa phát hành), bạn có thể thấy có 5 mục mới trong đó có cái tên lạ N16P-GX. Ghi nhớ rằng GeForce GTX 860M đang sử dụng mã N15P-GX còn dòng GeForce GTX 900M đang dùng đầu mã N16. Chính vì thế mà N16P-GX chỉ có thể là 960M mà thôi:
++ NVIDIA_DEV.139B.1555.1458 = ‘NVIDIA N16P-GX’
++ NVIDIA_DEV.139B.674B.1A58 = ‘NVIDIA N16P-GX ‘
++ NVIDIA_DEV.13D7.1456.1458 = ‘NVIDIA GeForce GTX 980M’
++ NVIDIA_DEV.13D7.3756.1458 = ‘NVIDIA GeForce GTX 980M ‘
++ NVIDIA_DEV.13D7.B556.1458 = ‘NVIDIA GeForce GTX 980M ‘
++ NVIDIA_DEV.13D8.1456.1458 = ‘NVIDIA GeForce GTX 970M ‘
++ NVIDIA_DEV.13D8.1756.1458 = ‘NVIDIA GeForce GTX 970M’
++ NVIDIA_DEV.13D8.3756.1458 = ‘NVIDIA GeForce GTX 970M ‘
++ NVIDIA_DEV.13D8.A456.1458 = ‘NVIDIA GeForce GTX 970M ‘
++ NVIDIA_DEV.13D8.B556.1458 = ‘NVIDIA GeForce GTX 970M ‘
++ NVIDIA_DEV.13D9.1756.1458 = ‘NVIDIA GeForce GTX 965M’
++ NVIDIA_DEV.13D9.3756.1458 = ‘NVIDIA GeForce GTX 965M ‘
++ NVIDIA_DEV.13D9.A456.1458 = ‘NVIDIA GeForce GTX 965M ‘
++ NVIDIA_DEV.13D9.B556.1458 = ‘NVIDIA GeForce GTX 965M ‘