Dự án mới của Nintendo sử dụng phần mềm NVIDIA HairWorks

CryZENx sau dự án Unreal Engine 4 Mario Kart của mình vừa tiếp tục thực hiện 1 dự án mới của Nintendo. Lần là là công chúa Peach với vẻ được được gia tăng sức mạnh từ phần mềm NVIDIA HairWorks

Tags: card màn hình NVIIDA

mua card màn hình

Dự án mới của Nintendo sử dụng phần mềm NVIDIA HairWorks

Dự án mới của Nintendo sử dụng phần mềm NVIDIA HairWorks

CryZENx cũng từng sử dụng phần mềm NVIDIA HairWorks trong 1 dự án khác của Nintendo chính là Donkey Kong. Quay trở lại, Princess Peach có mái tóc khá đẹp nhưng CryZENx đề cập rằng nó vẫn trong quá trình hoàn thiện và vì thế có thể nói, nó sẽ còn thay đổi rất nhiều và chắc chắn sẽ còn đẹp hơn nữa. Mời các bạn xem video mô tả đưới đây:

Rõ ràng là kỳ nầy dễ hình dung ra hơn cái video render realtimes 500.000 cọng tóc bằng card màn hình NVIDIA GeForce GTX 980 rồi nhỉ.