Driver card màn hình NVIDIA GeForce 325.71 dành cho Windows 8.1 Release Preview

Driver card màn hình NVIDIA GeForce 325.71 dành cho Windows 8.1 Release Preview được phát hiện từ bản update của Microsoft Windows 8.1. Sau 1 vài giờ test, 1 số báo cáo đã nói rõ dù có vài lỗi vớ vẫn nhưng nhìn chung phiên bản driver nầy hoạt động tốt

Tags: card màn hình driver

mua card màn hình

Driver card màn hình NVIDIA GeForce 325.71 dành cho Windows 8.1 Release Preview

Driver card màn hình NVIDIA GeForce 325.71 dành cho Windows 8.1 Release Preview

Driver card màn hình NVIDIA GeForce 325.71 dành cho Windows 8.1 Release Preview hỗ trợ tốt Windows 8.1 / Windows 8 / Windows 7/ Windows Vista cho cà 32 bit và 64 bit. 1 số nguồn tin lại cho rằng driver 325.71 được chứng nhận WHQL, hiện tại thì trên website chính thức của NVIDIA vẫn chưa có thông tin phiên bản driver nầy.

Các dòng GPU driver card màn hình NVIDIA GeForce 325.71 hỗ trợ:
++ GeForce 700 series: GTX TITAN, GTX 780, GTX 770, GTX 760
++ GeForce 600 series: GTX 690, GTX 680, GTX 670, GTX 660 Ti, GTX 660, GTX 650 Ti BOOST, GTX 650 Ti, GTX 650, GT 645, GT 640, GT 630, GT 620, GT 610, 605
++ GeForce 500 series: GTX 590, GTX 580, GTX 570, GTX 560 Ti, GTX 560 SE, GTX 560, GTX 555, GTX 550 Ti, GT 545, GT 530, GT 520, 510
++ GeForce 400 series: GTX 480, GTX 470, GTX 465, GTX 460 v2, GTX 460 SE v2, GTX 460 SE, GTX 460, GTS 450, GT 440, GT 430, GT 420, 405
++ GeForce 300 series: GT 340, GT 330, GT 320, 315, 310
++ GeForce 200 series: GTX 295, GTX 285, GTX 280, GTX 275, GTX 260, GTS 250, GTS 240, GT 240, GT 230, GT 220, G210, 210, 205
++ GeForce 100 series: GT 140, GT 130, GT 120, G 100
++ GeForce 9 series: 9800 GX2, 9800 GTX/GTX+, 9800 GT, 9600 GT, 9600 GSO, 9600 GS, 9500 GT, 9500 GS, 9400 GT, 9400, 9300 GS, 9300 GE, 9300, 9200, 9100
++ GeForce 8 series: 8800 Ultra, 8800 GTX, 8800 GTS 512, 8800 GTS, 8800 GT, 8800 GS, 8600 GTS, 8600 GT, 8600 GS, 8500 GT, 8400 SE, 8400 GS, 8400, 8300 GS, 8300, 8200 / nForce 730a, 8200, 8100 / nForce 720a
++ ION series: ION LE, ION

Link download: Link 1 / Link 2