Card màn hình ASUS GeForce GT 740

ASUS cũng nhẹ nhàng giới thiệu 3 phiên bản card màn hình ASUS GeForce GT 740: 1 phiên bản dùng GDDr3 và 2 phiên bản dùng GDDr5 được ép xung

Tags: card màn hình ASUS GT 740

mua card màn hình

Card màn hình ASUS GeForce GT 740

Card màn hình ASUS GeForce GT 740

Card màn hình ASUS GeForce GT 740 2GB GDDr3 (model: GT740-2GD3) không được ép xung nên có tốc độ xung nhân và xung bộ nhớ lần lượt là 933 Mhz và 1750 Mhz với 2 GB bộ nhớ GDDr3. Còn card màn hình ASUS GeForce GT 740 1GB GDDr5 (model: GT740-1GD5) được ép xung nên có tốc độ xung nhân 1053 Mhz nhưng tốc độ xung bộ nhớ vẫn là 1250 Mhz (5Ghz hiệu dụng) với 1 GB bộ nhớ GDDr5. Card màn hình ASUS GeForce GT 740 2GB GDDr5 (model: GT740-2GD5) vẫn có tốc độ tương tự phiên bản 1GB nhưng bộ nhớ là 2GB. Do ASUS không giới thiệu nhiều nên tôi cũng chỉ biết thông số của chúng là thế. Các thông số kỹ thuật khác vẫn tương tự không có gì nói. Giá vẫn chưa biết nhưng dự kiến nằm quanh quẩn ở mức 100$.