Bảng giá card màn hình

Bảng giá card màn hình HIS, XFX, Sparkle, PowerColor mới 100%, bảo hành 3 năm

Giá tốt nhât khi call 0932199755 vì đôi khi không update kịp giá. Đặc biệt, phòng net mua số lượng sẽ có giá ưu đãi

Ngày đăng:
Đánh giá: 8.2/10 - 30844 lượt

Call 0932199755 để mua các loại card dưới đây, đều là card mới 100% bảo hành 3 năm
VGA Model Giá (chưa VAT)
SPARKLE GeForce GTX770 2048MB GDDR5 OC SPARKLE GeForce GTX770
2048MB GDDR5 OC
0932199755
SPARKLE GeForce GTX760 2048MB GDDR5 SPARKLE GeForce GTX760
2048MB GDDR5
5.300.000 VNĐ
SPARKLE GeForce GTX750Ti 2048MB GDDR5 SPARKLE GeForce GTX750Ti
2048MB GDDR5
3.100.000 VNĐ
SPARKLE GeForce GTX750 2048MB GDDR5 SPARKLE GeForce GTX750
2048MB GDDR5
2.650.000
SPARKLE GeForce GTX750 1024MB GDDR5 SPARKLE GeForce GTX750
1024MB GDDR5
2.550.000
SPARKLE GeForce GT740 1024MB GDDR5 OC AC FAN SPARKLE GeForce GT740
1024MB GDDR5 OC AC FAN
2.250.000 VNĐ
SPARKLE GeForce GT730 1024MB GDDR5 LP SPARKLE GeForce GT730
1024MB GDDR5
1.550.000 VNĐ
SPARKLE GeForce GT730 2048MB GDDR3 LP SPARKLE GeForce GT730
2048MB GDDR3 LP
1.490.000 VNĐ
SPARKLE GeForce GT730 1024MB GDDR3 LP SPARKLE GeForce GT730
1024MB GDDR3 LP
1.290.000 VNĐ
SPARKLE GeForce GTX660 OC DF 2024MB GDDR5 SPARKLE GeForce GTX660
OC DF 2048MB GDDR5
4.200.000 VNĐ
SPARKLE GeForce GTX650Ti OC DF 1024MB GDDR5 SPARKLE GeForce GTX650Ti
OC DF 1024MB GDDR5
2.750.000 VNĐ
SPARKLE GeForce GTX650 1024MB GDDR5 SPARKLE GeForce GTX650
1024MB GDDR5
2.350.000 VNĐ
SPARKLE GeForce GT640 1024MB GDDR5 SPARKLE GeForce GT640
1024MB GDDR3
1.750.000 VNĐ
SPARKLE GeForce 210 1G D3L PASSIVE V2 SPARKLE GeForce 210
1G D3L PASSIVE V2
660.000 VNĐ
XFX R9 290 4GB GDDr5 XFX R9 290 4GB GDDr5 8.500.000 VNĐ
XFX R9 280X 3GB GDDr5 XFX R9 280X 3GB GDDr5 6.900.000 VNĐ
XFX HD 7990 6GB GDDr5 XFX HD 7990 6GB GDDr5 0932199755
XFX R9 270X 2GB GDDr5 XFX R9 270X 2GB GDDr5 4.500.000 VNĐ
XFX HD 7870 2GB GDDr5 XFX HD 7870 2GB GDDr5 4.500.000 VNĐ
XFX HD 7850 2GB GDDr5 XFX HD 7850 2GB GDDr5 3.900.000 VNĐ
XFX R7 260X 2GB GDDr5 XFX R7 260X 2GB GDDr5 2.950.000 VNĐ
XFX R7 240 4GB GDDr3 XFX R7 240 4GB GDDr3 1.990.000 VNĐ
XFX HD 7790 1GB GDDr5 XFX HD 7790 1GB GDDr5 2.700.000 VNĐ
XFX HD 7770 1GB GDDr5 XFX HD 7770 1GB GDDr5 2.450.000 VNĐ
XFX HD 7730 1GB GDDr5 XFX HD 7730 1GB GDDr5 0932199755
XFX HD 6570 2GB GDDr3 XFX HD 6570 2GB GDDr3 1.350.000 VNĐ
XFX HD 5450 1GB GDDr3 XFX HD 5450 1GB GDDr3 600.000 VNĐ
HIS R9 290 iPower IceQ X² OC 4GB GDDR5 HIS R9 290 iPower IceQ X²
OC 4GB GDDR5
10.300.000 VNĐ
HIS R9 280 IceQ X² OC 3GB GDDR5 HIS R9 280 IceQ X²
OC 3GB GDDR5
7.300.000 VNĐ
HIS R9 280 IceQ OC 3GB GDDR5 HIS R9 280 IceQ
OC 3GB GDDR5
6.300.000 VNĐ
HIS R9 270X IceQ X² 2GB GDDR5 HIS R9 270X IceQ X²
2GB GDDR5
4.700.000 VNĐ
HIS R9 270 iPower IceQ X² Boost Clock 2GB GDDR5 HIS R9 270 iPower IceQ X²
Boost Clock 2GB GDDR5
4.400.000 VNĐ
HIS R7 260X iPower IceQ X² 1GB GDDR5 HIS R7 260X iPower IceQ X²
1GB GDDR5
2.950.000 VNĐ
HIS R7 250 IceQ Boost Clock 1GB GDDR5 HIS R7 250 IceQ Boost Clock
1GB GDDR5
2.150.000 VNĐ
HIS R7 240 iCooler Boost Clock 1GB GDDR5 HIS R7 240 iCooler Boost Clock
1GB GDDR5
1.550.000 VNĐ
HIS R7 240 iCooler Boost Clock 2GB DDR3 HIS R7 240 iCooler Boost Clock
2GB DDR3
1.450.000 VNĐ
HIS HD 7770 IceQ X Turbo 1GB GDDR5 HIS HD 7770 IceQ X Turbo
1GB GDDR5
2.450.000 VNĐ
HIS HD 7750 iCooler 1GB GDDR5 HIS HD 7750 iCooler
1GB GDDR5
2.250.000 VNĐ
HIS HD 7730 iCooler 1GB GDDR5 HIS HD 7730 iCooler
1GB GDDR5
1.600.000 VNĐ
HIS HD 7730 iCooler 2GB DDR3 HIS HD 7730 iCooler
2GB DDR3
1.500.000 VNĐ
HIS HD 6670 Fan 1GB GDDR5 HIS HD 6670 Fan
1GB GDDR5
1.690.000 VNĐ
HIS HD 6570 Fan 2GB DDR3 HIS HD 6570 Fan 2GB DDR3 1.420.000 VNĐ
PowerColor TurboDuo R9 280X 3GB GDDR5 OC PowerColor TurboDuo R9 280X
3GB GDDR5 OC
7.300.000 VNĐ
PowerColor TurboDuo R9 280 3GB GDDR5 OC PowerColor TurboDuo R9 280
3GB GDDR5 OC
6.300.000 VNĐ
PowerColor PCS+ R9 270X 2GB GDDR5 PowerColor PCS+ R9 270X
2GB GDDR5
4.700.000 VNĐ
PowerColor TurboDuo R9 270 2GB GDDR5 OC PowerColor TurboDuo R9 270
2GB GDDR5 OC
4.300.000 VNĐ
PowerColor R7 260X 2GB GDDR5 V2 OC PowerColor R7 260X
2GB GDDR5 V2 OC
3.300.000 VNĐ
PowerColor R7 250X 2GB GDDR5 PowerColor R7 250X
2GB GDDR5
2.550.000 VNĐ
PowerColor R7 250 1GB GDDR5 OC PowerColor R7 250
1GB GDDR5 OC
2.200.000 VNĐ
PowerColor R7 240 1GB GDDR5 OC PowerColor R7 240
1GB GDDR5 OC
1.650.000 VNĐ
PowerColor HD6570 2GB DDR3 PowerColor HD6570
2GB DDR3
1.350.000 VNĐ
PowerColor HD5570 1GB DDR2 PowerColor HD5570
1GB DDR2
950.000 VNĐ