2 card màn hình AMD Radeon R9 295X2 với PSU 1000W

Chúng tôi từng đo điện năng tiêu thụ khi chơi game bằng card màn hình AMD Radeon R9 295X2 là 450W nhưng các kết quả nầy thường khác nhau. Và hôm nay chúng tôi lại thử nghiệm 2 card màn hình AMD Radeon R9 295X2 với PSU 1000W xem có khả thi hay không

Tags: card màn hình AMD R9 295X2

mua card màn hình

2 card màn hình AMD Radeon R9 295X2 với PSU 1000W

2 card màn hình AMD Radeon R9 295X2 với PSU 1000W

Chúng tôi sử dụng 2 card màn hình AMD Radeon R9 295X2 với PSU 1000W đạt chứng nhận 80 Plus Bronze. Thiết bị đo lần nầy phải tính tổng luôn lượng điện năng của cả hệ thống chứ không phải chỉ 4 con GPU không và kết quả rất tốt: PSU 1000W nầy hoạt động bình thường mà không gặp bất kỳ sự cố gì cả. Sau 1h chơi game với 100% công suất, thiết bị đo được lượng điện dùng là 1100W, điều nầy có nghĩa là hệ thống sẽ hoạt động ổn định với PSU 1000W chứng minh được các tinh toán trên giấy của chúng tôi phù hợp với công suất thực tế. Sau đó, chúng tôi lại thử nghiệm với PSU 1200W Enermax Platimax thì vẫn ok nhưng với PSU Corsair AX860i 860W thì mọi thứ hơi tồi tệ. Tốt nhất bạn nên dùng PSU 1000W trở lên cho cấu hình 2 card màn hình AMD Radeon R9 295X2.

Thiết bị đo điện Chroma 66202

Thiết bị đo điện Chroma 66202